Annonser

På gång: Karriärbyten

Har du tankar om vårt nästa Fokus? Hör av dig!

En gång i tiden var murarna höga mellan de olika juristyrkena. Domare blev man genom den klassiska domarbanan, advokater och åklagare arbetade hela sina yrkesliv på advokatbyrå respektive åklagarmyndigheten.

Den tiden är förbi. Sedan ett antal år rekryterar domstolarna aktivt även advokater och åklagare. Åklagare byter sida och advokatbyråer plockar in erfarna domare, poliser och åklagare för att förstärka kompetensen på respektive byrå. 

I Advokaten nr 5/2024 talar vi med karriärbytare. Varför har de valt att byta spår och vad ger det att ha erfarenhet från olika delar av rättssamhället? Vi talar också med advokatbyråer som rekryterat från andra delar av rättsväsen och näringsliv. Vad är det som de söker, och vad tillför det att ha olika erfarenheter bland medarbetarna?

Har du synpunkter och erfarenheter av att byta karriär? Hör gärna av dig till oss på advokaten@advokatsamfundet.se.