Annonser

Ledamot i Rådet för brottsofferfonden: Oscar Hillman

Vad gör Rådet för brottsofferfonden?

– Som många läsare vet så betalar de som döms för brott där fängelse finns i straffskalan en avgift till brottsofferfonden. Rådet för brottsofferfonden beviljar sedan medel ur fonden för bland annat forskning, utbildning och projekt där målsättningen med projekten som finansieras ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller förbättra situationen för eller bemötandet av personer som drabbas av olika typer av brott. Rådet sammanträder två gånger per år för att besluta om vilka projekt brottsofferfonden ska bevilja medel till. Varje år inkommer runt 650 ansökningar, och historiskt har rådet i sin arbetsordning delegerat till generaldirektören att ta beslut om ansökningar från ideella organisationer och privata verksamheter. Men ansökningar från privata verksamheter och sammanslutningar tycker jag låter jättespännande så det är en fråga jag gärna skulle vilja lyfta vid kommande diskussion om framtida arbetsordning.  Någonting jag tänkt på är hur nära advokater och biträdande jurister kommer brottsoffer inom ramen för sina jobb. Jag är helt övertygad om att det finns massvis med advokater och bitisar som har otroligt många bra idéer som skulle kunna stödja brottsoffer – fler borde äska pengar från fonden för att kunna realisera idéerna!