Annonser

Brottmålsadvokaterna får en dag

Den 28 maj arrangerar Advokat­samfundet Brottmålsadvokaternas dag – en inspirerande halvdag för brottmålsadvokater från hela landet.

Brottmålsadvokaternas dag erbjuder advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål en möjlighet att träffas, utbyta tankar och erfarenheter samt lyssna på spännande föreläsningar. Det blir också mingel med mat och dryck.   

Programmet innehåller bland annat en föreläsning av en brittisk advokat, en king’s counsel, som berättar om det brittiska rättssystemet gällande försvarare, ett panelsamtal under rubriken ”Försvarsadvokatens framtid – utmaningar, etiska dilemman och oberoendet” samt ett pass om hot och påverkansförsök mot advokater. 

Föreläsningarna ges i Princess Hall som ligger intill Advokatsamfundets kansli Tryggerska villan i Stockholm – där programmet fortsätter med mingel, mat och dryck.

Mer information och anmälan på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se.