Annonser

Medierna

Justitieministern fick medhåll hos Henrik

Justitieminister Gunnar Strömmer följde Sara Skyttedals och Jan Emanuels exempel och lät sig i april intervjuas av samhällsdebattören Henrik Jönsson i hans Youtubekanal 100%. I intervjun, som fyra dagar efter publiceringen setts av närmare 50 000 personer, behandlas framför allt brottsutvecklingen och hur den ska hanteras. 

Gunnar Strömmer fick i programmet tala om behovet av hemliga tvångsmedel och nödvändigheten av att skärpa tillsynen av advokaterna. Till hjälp hade han åklagaren Lisa dos Santos, som bland annat beskrev att advokaternas kostnadsräkningar ofta ser ut som något som lämnats in av en ”sommarjobbande tonåring”. Hon förklarade också att åklagarna blir tvungna att ”barnvakta” advokaterna för att de inte ska kräva för mycket ersättning.

Mia om advokatmisshandel

Misshandeln av en familjerättsadvokat i Norrköping i mitten av april aktualiserade frågor om hot och våld mot advokater. I Sveriges Radios program P1 Morgon medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander den 16 april, för att tala om dådet, men också situationen för advokater i allmänhet.