Annonser

Ung på byrån: Hugo Arrhenius

Stimulerande att arbeta på en tech-orienterad byrå

Hugo Arrhenius tog juristexamen i år och har bland annat läst immaterialrätt vid University of Birmingham. Sedan januari är han biträdande jurist på Synch Advokat i Stockholm.

Varför vill du arbeta i advokatbranschen?
– Kombinationen av juridik och mötet med människor tilltalar mig. Arbetet känns också fritt och självständigt. Du började som sommarnotarie på Synch.

Vad ­gjorde dig intresserad av att fortsätta på ­byrån?
– Det finns många aspekter av byrån som lockar mig. Arbetsplatsen är flexibel, transparent och fri från hierarkier. Samtidigt tummas inte på expertis och kunskap bland mina kollegor. I den här miljön ges vi unga jurister på byrån ständigt nya möjligheter att ta ansvar och utvecklas. Dessutom är det stimulerande att arbeta på en tech-orienterad byrå eftersom vi får möjlighet att bistå många spännande företag. Vårt arbetssätt genomsyras också av olika tekniska lösningar vilket underlättar och effektiviserar arbetet. 

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Det roligaste i arbetet är den stora variationen i mina arbetsuppgifter. Jag arbetar med immaterialrätt, kommersiella avtal och regulatoriska frågor och utmanas hela tiden av nya juridiska frågeställningar inom olika rättsområden. En annan rolig och utvecklande del av arbetet är mötet med klienter från vitt skilda affärsområden och delar av samhället.

Vad är särskilt intressant med immaterialrätt?
– Arbetet med immaterialrätt är mångsidigt. Det innebär analys, juridiska bedömningar men även ett visst administrativt inslag. Jag uppskattar kontrasterna. Dessutom är det ett intressant område med tanke på den digitala utvecklingen och dess förhållande till immateriella rättigheter.

Vad är svårast i arbetet? 
– Som ny i yrket upplever jag att det kan vara svårt att planera arbetstiden eftersom min erfarenhet av arbetsuppgifterna ibland är begränsad. Det är svårt att uppskatta vilken tid olika uppgifter kommer att ta i anspråk. Förmågan att planera är däremot något som blir lättare och lättare i takt med att erfarenheten blir större, det är tydligt trots att jag bara arbetat några månader.