Annonser

Nya domstolskrav på Israel

Israel måste omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa den humanitära krisen i Gazas befolkning, enligt Internationella domstolen. Domstolen kräver dock inget eldupphör i konflikten. 

Den 28 mars kom Internationella domstolen i Haag, ICJ, med ännu ett beslut om interimistiska åtgärder i konflikten mellan Israel och Hamas. Enligt ICJ måste Israel vidta ”alla nödvändiga och effektiva åtgärder för att, i samarbete med FN och utan dröjsmål, säkerställa att palestinierna i Gaza får tillgång till de grundläggande tjänster och den humanitära hjälp som de desperat behöver”. 

Domstolen listar också de behov som behöver tillfredsställas: det råder en desperat brist på bland annat mat, vatten, elektricitet, bränsle och hygienprodukter, liksom sjukvårdsutrustning och sjukvård i Gaza. Israel uppmanas också att öppna fler gränsövergångar för civila palestinier. Israel ska rapportera sina åtgärder till ICJ inom en månad.

Enligt internationella domstolen ska också Hamas omedelbart och utan förbehåll  släppa den gisslan som togs ur den israeliska befolkningen vid angreppet den 7 oktober. Det senaste beslutet liksom tidigare beslut om interimistiska åtgärder kom som en följd av Sydafrikas anmälan till domstolen i december 2023, där Israel anklagas för att bryta mot folkmordskonventionens regler.

Efter att Sydafrika vänt sig till domstolen har också ytterligare flera länder intervenerat till stöd för landets talan, nu senast Colombia. 

Enligt det Hamaskontrollerade hälsodepartementet i Gaza har mer än 30 000 palestinier hittills dödats i kriget. En stor del av de dödade var barn.