Annonser

Hot och våld mot advokater

Advokat överfölls och misshandlades

En advokat i Norrköping får bestående men efter att ha överfallits och misshandlats i sin egen trappuppgång den 12 april. Nu vill Advokatsamfundet öka förståelsen för advokaters utsatta situation. 

Överfallet inträffade på kvällen. Advokaten skadades allvarligt men inte livshotande av misshandeln. Dagen efter anmälde en man sig själv för dådet. Mannen, som senare häktades misstänkt för synnerligen grov misshandel, är delägare i ett dödsbo där advokaten varit boutredningsman. Allt tyder alltså på att dådet har en koppling till advokatens yrkesverksamhet. 

Advokatsamfundet reagerade starkt på uppgiften om misshandeln. 

– Det är oacceptabelt om advokater inte är tillräckligt fredade i sitt arbete för sina klienter. Advokatsamfundet arbetar sedan flera år tillbaka med en rad åtgärder i syfte att bistå advokater som utsätts för hot, våld och trakasserier. Från vårt håll ser vi en viss bristande förståelse inom rättsväsendet för att advokater kan vara mycket utsatta i sina ärenden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Tidskriften Advokaten uppmärksammade problemen med att advokater hotas och utsätts för våld i ett reportage i nr 2/2024. Advokatsamfundet erbjuder också olika former av stöd till advokater som utsätts för hot och våld. Mer information finns på Advokatsamfundets webbplats. 

Enkät: Har du utsatts för hot eller våld i din yrkesutövning och hur påverkade det i så fall dig?