Annonser

CCBE driver på inför EU-valet

EU:s folkvalda och institutioner bör fokusera på rättsstaten och tillgången till rättvisa, anser CCBE, som nu lanserat ett manifest inför EU-valet.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, presenterade sitt manifest inför EU-valet i slutet av mars. CCBE uppmanar där EU:s institutioner att stå upp för ett rättvist och effektivt rättssystem som upprätthåller principerna om rättvisa, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

För att uppnå detta bör EU:s beslutsfattare enligt CCBE fokusera på fem nyckelfrågor. 

  1. Ett Europa som försvarar rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna och demokratin, samt säkerställer det oberoende advokatyrkets roll för att upprätthålla dessa värden. 
  2. Säkerställa att den EU-lagstiftande processen styrs av normer som har en positiv effekt på rättsväsendets admini­stration. 
  3. Tillräckliga resurser för rättsväsendet och ett effektivt och fungerande rättshjälpssystem. 
  4. Omfattande utbildning för juridiska yrkesutövare. 
  5. Fungerande och tillräckliga processuella garantier i straffrättsliga frågor.