Annonser

Enkät

Har du utsatts för hot eller våld i din yrkesutövning och hur påverkade det i så fall dig?

– Jag har utsatts för hot i arbetet. Det var definitivt skrämmande att utsättas för hot kopplat till min yrkesroll. Vi på byrån tog det på allvar. Hotet polisanmäldes, men förundersökningen lades ner. Vi anlitade ett vaktbolag som skötte fysisk säkerhet på kontoret en period och jag ökade vaksamheten i min vardag.
Advokat Marcus Larsson, Malmö

– Jag har själv inte utsatts för något fysiskt våld men har många gånger, ofta i samband med rättegångar men också i möten, befunnit mig i hotfulla, kritiska och trängda situationer. Familjerätten är oerhört laddad och många kollegor i branschen har utsatts för allvarliga hot och förföljelse. En utveckling som såklart oroar och är en viktig rättssäkerhetsfråga.
Advokat Anna Hellron Wikström, Stockholm

Läs om överfallet på en advokat i Norrköping.