Annonser

Notiser Världen

Advokatstrejken fortsätter

De norska advokaternas strejk för högre ersättning fortsätter och har nu utvidgats i flera steg. Först ut var ”skuggadvokaterna”, som ungefär motsvarar de svenska offentliga ombuden, som gick ut i strejk den 4 mars. Måndagen den 11 mars anslöt advokater i Oslo, Vestfold och Buskerud, genom att vägra åta sig fall som rör hemlig kommunikationskontroll.

Under april togs nästa steg när advokater som bistår barn på barnahus på några håll i landet gick ut i strejk. Strejken är en protest mot den dåliga ersättningen till de advokater som tar offentliga uppdrag, den så kallade rättshjälpssatsen.

Läs mer i Fokus på s. 34.

Afghanska kvinnor utsätts för könsapartheid

Kvinnor i Afghanistan och Iran behandlas som andra klassens medborgare, berövas sin frihet och tvingas under hot om stränga straff att hålla sig till hårda klädregler. Det konstateras i en rapport utgiven av advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI. Rapporten utgör en del av arbetet av en särskild kommitté med att dokumentera könsapartheid i olika länder i världen. 

Enligt uppgifter som samlats in av kommittén utsätts kvinnor i de båda länderna för olika former av tortyr. I Iran används teknik för att övervaka att kvinnor följer regimens klädregler, och i Afghanistan kan många vittna om en pågående psykisk hälsokris för kvinnor, som  bland annat yttrar sig i en epidemi av självmord bland flickor och kvinnor.

IBAHRI: Shattering Women’s Rights, Shattering Lives: Parliamentary
Ad-Hoc Inquiry into the Situation of Women and Girls in Afghanistan and Iran.

Nederländerna stäms för migrationsavtal

Amnesty International har vänt sig till domstol med en stämningsansökan mot den nederländska staten. Orsaken är den migrationsöverenskommelse som slöts mellan EU och Turkiet år 2016, och som Nederländerna enligt talan drev på hårt för att genomföra. 

Redan 2016 varnade en rad MR-organisationer för konsekvenserna av överenskommelsen, som innebär att människor som anländer irreguljärt till de grekiska Egeiska öarna, inklusive människor på flykt med avsikt att söka asyl, ska återsändas till Turkiet. Resultatet har blivit att stora grupper flyktingar och migranter nu lever under svåra förhållanden i läger på olika grekiska öar, enligt Amnesty. 

Enligt Amnesty agerade den nederländska regeringen för avtalet, trots att den kände till alla de tydliga indikationerna på att Turkiet inte skulle uppfylla EU:s egna krav på säkra tredjeländer. Målet drivs av den nederländska sektionen av Amnesty International, tillsammans med organisationerna Boat Refugee Foundation och Defence for Children.

Brittisk Rwandalag antagen

Den brittiska regeringens Rwandalag, alltså planerna på att sända migranter till Rwanda, har nu klubbats i parlamentet. Storbritannien kan därmed efter ett par års debatt börjat flytta asylsökande till det afrikanska landet, som man slutit avtal med. 

Lagen har mötts av stark kritik och förklarades inledningsvis av Storbritanniens högsta domstol strida mot brittisk lag. Regeringen antog då en ny lag i december 2023, där det fastslogs att Rwanda är ett säkert land. Efter detta kunde Rwandalagen till slut antas den 22 april i år. 

Källa: BBC