Annonser

Europa kan söka svenska advokater

Sveriges advokatsamfund har anslutit sig till europeiska e-juridikportalens söktjänst.

Sveriges advokatsamfund har anslutit sin databas med uppgifter om Sveriges advokater till EU-kommissionens söktjänst för advokater på den europeiska e-juridikportalen (Find a lawyer, FAL).

Med hjälp av tjänsten ”Hitta en advokat” på den europeiska e-juridikportalen kan man söka efter advokater i de flesta av medlemsländerna i EU och EES. Den som behöver advokattjänster i något av länderna kan använda 23 av EU-ländernas språk för att söka i advokatorganisationernas ledamotsdatabaser.

Från och med nu har också Sveriges advokatsamfund anslutit sig till söktjänsten. Via e-juridikportalen kan man söka efter svenska advokater och efter advokater auktoriserade i andra europeiska länder som är verksamma i Sverige och registrerade hos Sveriges advokatsamfund.

Man kan söka utifrån advokatens namn, ort, språk och verksamhetsinriktning.

– Det är glädjande både att svenska rättssökande som behöver utländsk juridisk expertis har möjlighet att söka efter advokater i andra länder i Europa och även att den rättssökande allmänheten i EU- och EES-länderna nu enklare kan finna advokater i Sverige, säger Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn, som har ansvarat för Advokatsamfundets arbete med FAL.

Cecilia Hegethorn Mogensen, departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementet, är också mycket positiv.

– Find a lawyer är en efterlängtad funktion. För en enskild i en gränsöverskidande tvist tror jag att den får stor praktisk betydelse och påtagligt stärker tillgången till rättvisa (access to justice). Det är en oerhörd ­skillnad att kunna leta efter en advokat på portalen, jämfört med att själv behöva göra efterforskningar i ett annat land. Trots att man kanske har rätten på sin sida kan det i dag hända att man inte vet hur man ska få tag på en advokat i ett annat land och därför inte ens försöker hävda sin rätt. I vissa medlemsländer finns dessutom krav på att vara företrädd av en advokat i vissa tvister, säger hon.