Fokus

Med förhöret som arbetsredskap

Många rättegångar avgörs av hur det går i vittnesförhöret. Förhörstekniken är därför kanske advokatens viktigaste arbetsredskap. Men svenska advokater har fortfarande mycket att lära av sina amerikanska och brittiska kolleger när det gäller att hålla förhör.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Kaizen och konsten att förhöra vittnen

I alla yrken går det att förkovra sig och vässa sina skickligheter. Inom advokatyrket ställs ständigt flera olika förmågor på prov. För många advokater är förmågan att förhöra vittnen en av de centrala delarna av yrkesutövningen. Det tar tid att bli en mästare i denna konst. Den advokat som rätt kan hantera tekniken har ett stort försprång gentemot såväl rättens andra aktörer som andra advokatkolleger. I detta nummer av tidskriften berättar advokater, åklagare och domare om sina erfarenheter, fallgropar och om vad som förenar de som är skickligast på att förhöra vittnen. En av de advokater som är omvittnat skicklig i rätten är Advokatsamfundets tidigare ordförande Tomas Nilsson (bilden) som porträtteras i det första av tidskriftens nya serie med spännande profiler i rättssamhället.