Annonser

Student uppmanar till socialt engagemang

För få jurister engagerar sig i civilsamhället, anser Rami Al-Khamisi, juridikstudent vid Stockholms universitet som har skrivit en rapport om samhällsförändrande juridik – så kallad rörelsejuridik.  

Jonas Ebbesson, dekan på juridiska fakulteten, inledde seminariet med att resonera kring hur juridiken kan göras mer inkluderande och därmed stärka dess relevans och legitimitet i samhället. Han konstaterade att diskriminering är vanligt och att stora grupper människor, särskilt i områden med hög arbetslöshet och svåra ekonomiska förhållanden, känner att de står utanför det svenska samhället.

– Juristens roll att värna mångfald och förhindra diskriminering är tydlig. Men samhällets mångfald måste också återspeglas bland juristerna, sade han.

Därefter lämnade han över ordet till studenten Rami Al-Khamisi som har skrivit en rapport om juridik som kan förändra samhället, rörelsejuridik. När Rami sökte sig till juristutbildningen vill han få kunskaper för att skapa samhällelig förändring. Och han trodde att han skulle träffa likasinnade – de mest progressiva människorna i samhället. Men utbildningen blev inte som han hade tänkt.

– Lagstiftaren behandlas som en gud, lagboken som en bibel och våra lärare som profeter man inte får ifrågasätta. Vi utbildas till att bli neutrala tjänare. Det är inte tillräckligt, sade Rami Al-Khamisi.

Han sökte sig till USA för att träffa och inspireras av jurister och medborgarrättsorganisationer som använt sig av juridiken som ett medel för att uppnå förändring i samhället.

Metoderna de amerikanska juristerna använder för att uppnå social rättvisa går under samlingsnamnet rörelsejuridik. En av rörelsejuridikens hörnstenar innebär att det är centralt att juristen är medveten om hur politiska och ekonomiska intressen påverkar juridiken och människors förutsättningar i livet. Enligt metoden kan inte rätten ensam vara grunden för att skapa större samhällsförändringar.

– Det finns ett stort behov av samhällsengagerade jurister. Rörelsejuridiken ska inspirera jurister att forma nya strategier för hur juridiken ska kunna spela en viktigare roll för utsatta människor, sade Rami Al-Khamisi.

Jurister bör enligt metoden sträva efter att vara en viktig aktör i civilsamhället. Det kan de bland annat vara genom att undervisa människor om vilka rättigheter de har.

Efter att rapporten presenterats följde ett samtal mellan Jonas Ebbesson, Rami Al-Khamisi, Johanna Westeson, jurist på Civil Rights Defenders och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

En fråga som diskuterades var huruvida det krävs egen erfarenhet av social orättvisa för att som jurist kunna arbeta med diskrimineringsfrågor.

– Jurister behöver inte nödvändigtvis ha egen erfarenhet. Men om vi ska kunna verka för social rättvisa måste vi vara ödmjuka inför dem som har den erfarenheten. Vi måste arbeta nära människor som vet vad det handlar om, sade Johanna Westeson.

Anne Ramberg ansåg inte att personlig erfarenhet av orättvisor är nödvändigt för att som advokat kunna göra ett bra jobb.

– Man måste ha empati och förstå vad den person som man företräder har varit med om. Men det är inte samma sak som att identifiera sig med sin klient på så sätt att man förlorar distansen till uppdraget. Det är viktigt att använda juridiken som ett redskap på ett professionellt sätt, sade hon.

Läs mer: ”Rörelsejurister. Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister” av Rami Al-Khamisi.