Annonser

Kritik mot Statskontorets rapport

Advokatsamfundet avstyrker de allra flesta av Statskontorets förslag om förändringar av timkostnadsnormen. Enligt samfundet innehåller de en mängd fel.

Under sommaren har Advokatsamfundet lämnat sitt remissvar på rapporten Rätt ersättning till rättsliga biträden – En översyn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen.

Advokatsamfundet avstyrker de flesta av Statskontorets förslag.

Detenda Advokatsamfundet instämmer i är att beräkningen av timkostnadsnormen inte längre ska grundas på de kostnader som de allmänna advokatbyråerna hade.

Enligt Advokatsamfundet innehåller Statskontorets rapport en mängd faktafel och ofullständiga uppgifter.

Exempelvis visar tidigare undersökningar att advokater inte alls kan debitera för 72,5 procent av sin arbetstid som Statskontoret utgår från, utan snarare 65 procent av tiden.

Även uppgifterna om advokatbyråers kostnader är för lågt beräknade. Statskontorets rapport vilar därmed, enligt Advokatsamfundet, på ett allt för dåligt underlag för att den ska läggas till grund för några förändringar.

Läs remissvaret på www.advokatsamfundet.se/remiss_statskontoret