Annonser

Ny vägledning ska hjälpa bodelningsförrättare

Uppdraget som bodelningsförrättare innebär särskilda krav på advokaterna. Som en hjälp har Advokatsamfundet nu arbetat fram en ny vägledning för bodelningsförrättare.

Rollen som bodelningsförrättare är advokatuppdrag som leder till många disciplinanmälningar. Nu får bodelningsförrättarna hjälp att göra rätt, sedan Advokatsamfundet tagit fram en vägledning om det svåra uppdraget. 

Vägledningen bygger på praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd men även på lag, domstolspraxis, doktrin, tolkningar samt bedömningar som gjorts i olika frågor. Den är inte uttömmande och ger inte alltid exakta svar men kan förhoppningsvis bidra till bedömningar och slutsatser förenliga med god advokatsed. 

Uppdraget som bodelningsförrättare och även boutredningsman behandlades på etiksidorna i Advokaten nr 9/2021. 

Vägledningen finns att läsa på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se.