Annonser

Notiser etik

Straffavgiften höjd 

Från och med den 1 januari är den straffavgift som advokater kan åläggas av disciplinnämnden i samband med en varning som lägst 10 000 kronor och som högst 250 000 kronor. Fram till årsskiftet var beloppet som lägst 1 000 kronor och som högst 50 000 kronor. Höjningen beslutades av riksdagen i november. Ändringen av straffavgiften kom till stånd efter en hemställan från Advokatsamfundet.

Lär mer om  principalansvaret 

Vad innebär principalansvar och hur kan en principal hållas advokatetiskt ansvarig för den biträdande juristens olika fel? Det är ett par av de frågor som berörs på Advokatsamfundets kostnadsfria kurs Principalansvaret i advokatverksamhet. Kursen behandlar också principalansvaret från den biträdande juristens perspektiv.

Kursledare är advokaterna Magnus Wallander och Lars Kruse. Kursen omfattar sex timmar, och erbjuds nu under vårterminen två gånger, i Göteborg den 9 april och i Stockholm den 20 maj. Kursen Principalansvaret i advokatverksamhet bokas på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Tillsynskommittén har lämnat slutrapport 

Advokatsamfundets tillsynskommitté, med uppdraget att förstärka den proaktiva tillsynen över advokaterna, har nu lämnat sin slutrapport. Kommittén har arbetat intensivt i ungefär ett år och har redan tidigare presenterat ett par förslag, om villkoren för mottagningskontor och om en ny till­syns­enhet på Advokatsamfundet. 

Med slutrapporten är kommitténs uppdrag formellt slut. Styrelsen ska nu behandla slut­rapporten. Eventuellt kommer också kommittén att få nya frågeställningar att arbeta med.  Tillsynskommittén består av advokaterna Bo Ahlenius, Bengt Ivarsson, Peter Danowsky, Emma Berglund Uväng, Klas Bjuremark, Ghita Hadding Wiberg, Oskar Hillman, Carla Pantzar, Andreas Victor och Sait Umdi.

Straffavgiftsnämnden på plats 

Årsskiftet innebar inte bara höjda straffavgifter utan också en ny möjlighet för advokater att överklaga ett beslut om straffavgift. Överklagandena ska prövas av en ny nämnd, Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd.

Den nya straffavgiftsnämndens fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter valdes redan vid fullmäktigemötet i juni, men kan inleda arbetet nu efter årsskiftet, då de nödvändiga lagändringarna och stadgeändringen trätt i kraft. 

Straffavgiftsnämnden ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift för advokater i disciplinärenden som har fattats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Ordförande, vice ordförande och ytterligare en ordinarie ledamot samt tre av suppleanterna ska vara advokater. Övriga två ordinarie ledamöter och två suppleanter ska vara externa och ha särskild kunskap och insikt som uppdraget kräver.

Många etikkurser på gång 

Advokatakademiens vårprogram är nu klart, och som vanligt erbjuds en rad kostnadsfria eller subventionerade kurser i viktiga yrkesfrågor och advokatetik. Kurserna hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa kurser sänds dessutom på nätet. 

På programmet finns två olika kurser i advokatetik, där den ena är särskilt inriktad på yrkesverksamma advokater och jurister. Övriga kurser är Stresshantering och ett hållbart arbetsliv (tre timmar), Försvararen, restriktioner och advokatetiken (tre timmar) samt Principalansvaret i advokatverksamhet (sex timmar). 

Läs mer och anmäl dig på Advokatakademien, advokatakademien.advokatsamfundet.se.