Annonser

Nu kan disciplinanmälan göras digitalt

Från januari kan den som är missnöjd med en advokat göra sin anmälan digitalt, direkt på disciplinnämndens webbplats. Förutsättningen är att anmälaren har tillgång till Bank-id. 

Den som anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet. Tidigare har detta krävt att anmälaren skickar in sin anmälan på papper, i original, till Advokatsamfundet. Men nu finns ett alternativ till det. Från och med mitten av januari kan den som vill skicka anmälan digitalt, via ett formulär på disciplin­nämndens hemsida. Anmälan skickas efter identifiering med Bank-id.

En disciplinanmälan kan nu alltså göras på två olika sätt: genom användning av formuläret på Advokatsamfundets hemsida och Bank-id, eller genom anmälan i pappersform (för anmälan i pappersform gäller som tidigare att den ska vara undertecknad personligen och inskickad i original).

Att göra en disciplinanmälan kostar ingenting. Precis som tidigare krävs det normalt att anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.