Annonser

Sista spalten

I Advokaten nr 7 2017 skrev jag min första spalt. Jag lovade där att skriva i varje nummer så länge jag var ordförande. Det har jag gjort. Detta är min sista spalt.

Mina fyra år på ordförandeposten har gått fort känns det som. Så brukar det ju vara när man har roligt. Och det har jag haft.

Det har också varit en tid när jag lärt mig mycket om såväl advokaters dagliga verksamhet som vår roll i rättssamhället. Det har blivit allt tydligare för mig hur viktig den rollen är för värnet av rättssäkerheten och andra rättsstatliga världen.

Jag har under de här åren haft ett mycket nära och synnerligen gott samarbete med vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock. Vi har, tror jag, varit ett bra team. Jag vill ta tillfället att tacka Eva-Maj för tiden som varit och önska henne lycka till när fullmäktige nu har valt henne till min efterträdare.

Har jag åstadkommit något? Jag lämnar det till andra att bedöma. Utom i ett avseende: Det absolut viktigaste jag gjort under ordförandetiden var att leda arbetet med att utse ny generalsekreterare. Ni som har följt den här spalten vet att jag är synnerligen nöjd med att vi lyckades rekrytera Mia Edwall Insulander att efterträda Anne Ramberg.

Det är sannerligen ingen lätt uppgift att komma efter en mycket skicklig generalsekreterare som suttit 20 år på posten och som i allmänhetens ögon närmast förkroppsligar advokaten. Det är vad som på nysvenska skulle kallas en utmaning.

Jag hade lärt känna och uppskatta Mia i styrelsearbetet, där hon invaldes samtidigt som jag blev ordförande, och hade stora förväntningar på henne när hon tillträdde hösten 2019. De förväntningarna har, törs jag säga, överträffats.

En central aspekt när vi valde Mia framför andra mycket goda kandidater var att vi trodde hon skulle fungera bra i mediala sammanhang. Jag tror att ni håller med mig om att vi inte gjorde en felbedömning i det avseendet. Mia går, som det brukar heta, genom rutan. Och det är en synnerligen viktig egenskap i tider när det blåser om advokatkåren och rättspolitiska frågor står i centrum för den politiska debatten som aldrig förr.

I mina ögon är Mia en lysande företrädare för oss advokater och jag är övertygad om att hon under många år till kommer att stå på barrikaderna för oss, såväl när det gäller våra yrkesintressen som i försvaret av rättsstatliga värden.

Alltid verksam i Stockholm hade jag när jag tillträdde som ordförande haft ganska lite kontakt med advokater utanför huvudstaden. Så icke mera! En källa till glädje under de gångna fyra åren har varit att lära känna många kollegor runt om i landet. Särskilt har jag uppskattat att besöka lokalavdelningarnas sammankomster. Tyvärr har ju pandemin gjort att det blivit dåligt med den varan det senaste dryga året.

På det personliga planet var det som gjorde starkast intryck att i maj 2019 ha den amerikanska HD-domaren Ruth Bader Ginsburg till bordet under en middag på samfundet. Detta var före coronan så många satt tätt sammanpackade i ett rum. Ljudnivån var mycket hög. Eftersom Bader Ginsburg hörde dåligt kunde hon bara tala med de båda som satt på ömse sidor om henne, varav således en var jag. Det var en fantastisk upplevelse att under flera timmar på tu man hand få prata med världens kanske mest kända jurist. När middagen bröt upp vid elvatiden frågade jag om vad som återstod av hennes program i Stockholm (hon var här för att ta emot ett pris). Svaret var att hon till att börja med skulle återvända till hotellet och under natten skriva en skiljaktig mening i ett mål under HD:s prövning. Vad ska man säga! Som ni alla vet gick hon bort förra året, saknad av så många.

Avslutningsvis ber jag att få tacka för det förtroende som ni visat mig under mina år som ordförande.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund