Annonser

Medierna

Youtube: Wistrand bjuder på Tisdagsfika

Advokatfirman Wistrand tar steget ut på Youtube för att presentera sin verksamhet för blivande nya medarbetare och juriststudenter. I de två första avsnitten av Tisdagsfika med Wistrand talar biträdande juristen Felix Olin med kolleger om hur det är att arbeta som advokat och om vad M&A egentligen betyder.

www.youtube.com, sök på Tisdagsfika med Wistrand.

Replik om fördelarna med att välja en advokat

Naturligtvis finns det kompetenta jurister som inte är ledamöter av Advokatsamfundet. Men samtidigt går det inte att bortse ifrån att advokattiteln innebär en rad privilegier för klienten. Det skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och advokat Ann Bergström i en debattartikel på Dagens Juridik den 28 maj.

Inlägget bemötte en tidigare debattartikel, där två jurister på företaget Verahill ifrågasatt betydelsen av advokattiteln som kvalitetsstämpel. Mia Edwall Insulander och Ann Bergström pekade i sin replik bland annat på Advokatsamfundets tillsyn och de stränga regler om tystnadsplikt som gäller för advokater som viktiga fördelar för klienterna.