Annonser

Gömböc 1878 till Juridicum

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet har fått en ovanlig gåva: en Gömböc, som överlämnades av den ungerska ambassadören i maj.

Det är den första individuella Gömböc som har installerats i Sverige och vid en juridisk institution.

Gömböc är en konvex mono-monostatisk kropp med homogen densitet. Det innebär att Gömböc har endast en stabil samt en labil jämviktspunkt när den vilar på en plan yta. Alla dess ytor är konvexa. Gömböcs existens antogs 1995 av den kända ryska matematikern Vladimir Arnold och tog sedan fysisk form genom professor Gábor Domokos. De individuellt producerade Gömböcmodellerna har donerats som permanenta installationer vid prestigefyllda universitet och kulturcentrum världen över. Som exempel återfinner vi dem bland annat vid Harvards, Oxfords och Princetons universitet. Den Gömböc som Juridicum fått har donerats av Ottó Albrecht.

Alla exemplar av Gömböc är olika till storlek och tillverkningsmaterial och de namnges personligt med årtal. Juridicums Gömböc är märkt 1878 vilket är det år som universitetet grundades som Stockholms högskola.

Gömböc är en matematisk modell, men den har också fått uppmärksamhet på det rättsliga området. Tvisten om att registrera Gömböc som ett varumärke har gett upphov till ett av de viktigaste och mest omfattande beslut som nyligen gjorts av EU-domstolen inom varumärkesrätten.