Annonser

Ny advokat: Tomasz Winkler

Advokattiteln har tyngd och respekt i sig

Tomasz Winkler, Nordström Advokater i Uppsala, blev advokat den 21 maj.

Varför är det viktigt att vara advokat?

– Advokattiteln har en tyngd och respekt i sig som jag tror ger mig bättre förutsättningar att företräda mina klienter. Det är viktigt att ha den kvalitetsstämpeln. Jag tycker också att det är viktigt att kunna förklara för klienten hur regelverket garanterar bland annat min lojalitet och tystnadsplikt. Det stärker klientens förtroende för mig. Eftersom jag vill arbeta med brottmål är advokattiteln också en förutsättning för att kunna ta uppdrag som offentlig försvarare.

Vad är det roligaste med advokatyrket?

– De intellektuella utmaningarna och variationen på arbetsuppgifterna. Eftersom jag har en relativt bred verksamhetsinriktning kommer jag dagligen i kontakt med många olika typer av klienter och frågor. Variationen innebär också ett ständigt behov av att utvecklas och lära sig mer, vilket jag uppskattar mycket.

Du är en av 18 advokater i Advokatsamfundets matrikel som anger kunskaper i polska. Har du nytta av språkkunskaperna i din yrkesverksamhet?

– Absolut. Inte på daglig basis, men till och från går det att effektivisera arbetet avsevärt genom att inte behöva boka tolkar och översättare för enstaka samtal eller granskning av handlingar. Det händer att jag får domstolsförordnanden på grund av att klienter specifikt önskat någon som talar deras modersmål. I de fallen är språket ovärderligt, då jag upplever att det är mycket svårt att få en personlig kontakt med klienten genom tolk. Andra tillfällen när språket har varit särskilt användbart är vid personalhantering och utredning i konkurser.