Annonser

Rättssäkerheten i fokus vid TiD:s debatt om tvistemålsenheter

Föreningen tvistlösning i ­domstol (TiD) ordnade en paneldebatt med rubriken ”Skulle tvistemålshandläggningen främjas av renodlade tvistemålsenheter?” vid sin årsstämma.

I panelen ingick Advokatsamfundets ordförande advokat Eva-Maj Mühlenbock, advokat Emma Fredberg, Anders Dereborg, lagman vid Attunda tingsrätt, Göran Lundahl, lagman vid Göteborgs tingsrätt, samt Ylva Norling Jönsson, president i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Advokat Fanny Gleiss Wilborg var moderator.

Utgångspunkten var att parterna i dispositiva tvistemål upplever att tvistemålen prioriteras ned i domstolarna på grund av att brottmål och familjemål kommer före. Panelen diskuterade om en lösning kan vara att domstolarna organiserar särskilda enheter som handlägger bara tvistemål.

Debattörerna var eniga om att tvistemålen ägnas för lite tid och trängs ut av de stora häktade brottmålen. Panelen noterade att polis och åklagare i motsats till domstolarna har fått ökade resurser, vilket leder till ännu fler brottmål och därmed en större utträngningseffekt.

Advokaterna beskrev långa väntetider i handläggningen, där det kan ta månader att få respons från domstolen. Många förhandlingar ställs in därför att domstolen måste bemanna häktade brottmål, och parterna får vänta länge på att få sitt mål utsatt på nytt. Inte heller kommer målen på rättsområdena upp till Högsta domstolen och skapar prejudikat. Allt det innebär stora rättssäkerhetsproblem.

Paneldeltagarna var ense om att alla domstolar i Stockholm teoretiskt sett skulle kunna bära egna tvistemålsenheter, liksom i Göteborg och Malmö samt kanske i Umeå. Men domstols­cheferna var skeptiska och befarade att tvistemålsenheter låser in resurser som inte kan användas till annat när det behövs.

Vid debatten togs också rekryteringen till domartjänster upp. Advokaterna i auditoriet bekräftade att ett erbjudande att arbeta bara med tvistemål skulle göra dem mer intresserade av domaryrket, medan domarna snarare trodde att bredden i yrket ökar attraktionskraften.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.

TiD

TiD är en ideell förening för jurister som har ett intresse av att främja och utveckla hanteringen av kommersiella tvister i domstol i Sverige.