Annonser

HD godkänner kostnader för distansförsvarare

Försvararen var väl insatt i målet och kostnaderna blev därför inte högre än för en lokal försvarare, anser HD, som godkänner en Stockholmsadvokats merkostnader för en förhandling i Sundsvall.

Stockholmsadvokaten ersatte en kollega som försvarare i ett mål om organiserad brottslighet. Advokaten hade redan i tingsrätten substituerat för sin kollega, och var därför insatt i målet.

I Hovrätten för Nedre Norrland begärde advokaten ersättning för åtta timmars tidsspillan, samt reskostnader mellan Stockholm och Sundsvall, men beviljades bara ersättning för en timmes tidsspillan.

HD har nu prövat frågan, och tillerkänner till skillnad från hovrätten advokaten full ersättning för tidsspillan och utlägg. HD konstaterar att den merkostnad för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av att advokaten är verksam i Stockholm ”inte är avsevärt högre än vad försvararkostnaden skulle ha blivit om en annan försvarare hade förordnats” och att det därför finns särskilda skäl att ersätta kostnaden.

Högsta domstolen, mål nr Ö 2543-21