Annonser

Mentorskapsprogrammet MOA har startat

Det nya mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater, har haft sin första sammankomst.

– Det är både angeläget och väldigt roligt att vi nu har startat mentorskapsprogrammet MOA. Det finns så mycket kunskap och kompetens hos mentorerna som de unga advokaterna kan ha nytta av. Samtidigt tror jag att det blir ett utbyte på alla sätt med många spännande diskussioner, säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, som tillsammans med ordföranden Eva-Maj Mühlenbock har initierat mentorskapsprogrammet.

Adepter som deltar i programmet erbjuds under ett år teoretisk utbildning inom ledarskap varvat med gruppdiskussioner tillsammans med mentorer. De mentorer som deltar är några av de framstående advokater och jurister från rättsväsendet som ingår i nätverken Hilda och Ruben.

– Vid sidan av den teoretiska utbildningen kan adepter prata med mentorer om funderingar de har kopplat till en framtida karriär på advokatbyrå. Inom mentorskapsprogrammet finns alla möjligheter att ventilera det, säger Mia Edwall Insulander.

Under startmötet föreläste Malin Nyman, jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Jens Näsström, forskare och arbetspsykolog med specialisering mot jurister och advokater.

– De unga advokaterna är branschens framtid. De kommer att ha stor påverkan på hur det framtida ledarskapet utvecklas. Det finns ett kompetensglapp mellan juristprogrammet och arbetet som biträdande jurist och advokat, säger Malin Nyman.

Hantverket som man lär sig på byrå handlar om allt från effektiv kommunikation och samarbetsskicklighet till stresshantering, klientpsykologi och time management. Advokater lär sig dessa så småningom i en traditionell karriär, men till priset av onödig stress och en utdragen ineffektiv inlärning.

– Det ger väldigt god effekt att erbjuda unga advokater en systematiserad kunskapsöverföring inom den här kategorin av färdigheter, säger Malin Nyman.

Temat för föreläsningen under startmötet var hållbar hög prestationsnivå. Psykologisk trygghet är, enligt föreläsarna, grunden för att prestera på ett sätt som håller i längden.

– När vi inte känner oss trygga med andra människor lägger hjärnan mycket tid och fokus på att försöka förstå, kontrollera eller i vart fall hantera vår sociala omgivning. Det skapar onödig stress och oro. När vi å andra sidan känner oss socialt trygga med våra kollegor kan vi lättare fokusera på våra arbetsuppgifter och samarbete och samspel med andra, säger Jens Näsström, som anser att det då blir lättare att hitta lusten och motivationen i det vi gör.

Enligt Näsström får samspelet mellan individer en maximal effekt när det finns så mycket psykologisk trygghet och tydlighet som möjligt.

– Vi samspelar bäst när vi känner oss trygga med våra kollegor och så mycket som möjligt är uttalat. Till exempel vilka spelregler som gäller, vad som förväntas av oss och vad vi kan förvänta oss av andra och att vi då och då pratar om hur samspelet fungerar. Dessutom ska man komma ihåg att ju bättre vi samspelar, desto högre kvalitet levererar vi till klient, säger han.

Föreläsningen handlade också om motivation. Kompetens, autonomi och relation är de tre psykologiska behov människor har för att känna inre motivation. Den inre motivationen är mycket mer hållbar än kortsiktig externt påverkad motivation som piska eller morot.

– En bra start är att inse att vi inte kan motivera andra över tid. Vi kan däremot bidra till att andra hittar sin inre motivation, genom att skapa förutsättningar för andra att utveckla sin kompetens, att ha så mycket autonomi som möjligt inom ramarna för ett uppdrag eller uppgift, och att visa att vi bryr oss om dem, säger Malin Nyman.

Juridiskt ledarskap har förändrats från 1980-talet fram tills i dag, enligt Näsström. För 30–40 år sedan var det betydligt färre biträdande jurister per delägare. Man arbetade på plats, närmare varandra, och ledarskapet var mer närvarande. Sedan dess har antalet biträdande jurister per delägare ökat substantiellt, vilket har inneburit att det är många fler som ska ”ledas” av varje delägare. Kraven på projektledning och professionell återkoppling har ökat:

– Det här har skapat ett underskott i det juridiska ledarskapet, vilket har förstärkts av distanseringen i arbetslivet som har uppstått i kölvattnet av pandemin med flexibla arbetsarrangemang. Därför är de här frågorna extra aktuella att prata om just nu, säger Jens Näsström. ¶

Karin Flygare

Läs mer: Stort intresse bland unga advokater att gå mentorskapsprogrammet