Annonser

Norstedts Juridik stäms för vilseledande marknadsföring

Norstedts Juridiks marknadsföring gentemot kommuner är vilseledande och misskrediterar andra leverantörer av juridiska databaser. Det anser JP Infonet, som nu stämt konkurrenten.

Företaget JP Infonet, som erbjuder rättsdatabaser och andra rättsinformationstjänster, lämnade in sin stämningsansökan mot Norstedts Juridik till Patent- och marknadsdomstolen i slutet av april. JP Infonet hävdar i sin stämningsansökan att konkurrenten åtminstone sedan 2019 ”i sin marknadsföring av rättsdatabas- och rättsinformationstjänster gentemot kommuner utan grund systematiskt försökt förmå kommunerna att ogiltigförklara eller säga upp avtal som kommunerna ingått med JP lnfonet”.

JP Infonet anser att Norstedts Juridiks marknadsföring varit förminskande, nedsättande och misskrediterande både mot JP Infonet och mot andra leverantörer inom branschen. Förtaget yrkar därför på att Norstedts Juridik av domstolen ska förbjudas att använda vilseledande marknadsföringspåståenden, vid vite om en miljon kronor.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Konkurrens är viktigt men det måste ske med justa försäljningsargument. Kommunernas inköpare och användare måste få vägledning så att de kan bilda sig en uppfattning om vilka juridiska informationslösningar som passar bäst, säger Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet i ett pressmeddelande.

Norstedt Juridiks VD Alexandra Åquist kommenterar stämningen via e-post: ”Vi har mottagit en stämningsansökan från JP Infonet gällande vår marknadsföring och kommunikation till kommuner. Påståendena implicerar att Norstedts Juridik ska ha gjort överträdelser vid marknadsföring och kommunikation av våra tjänster. Vi har för avsikt att få dessa anklagelser prövade i domstol och välkomnar domstolens bedömning. Jag kommenterar inte detaljer innan domstolen presenterat sina slutsatser.”