Annonser

Nytt utbildningskrav från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2009 ändras utbildningskravet för advokater. Antalet utbildningstimmar utökas från 15 till 18 timmar per år. Man ska även kunna föra över upp till tolv timmar från ett år till ett annat.
Advokat Catharina Wikloff, som också är styrelseledamot i Advokatsamfundet, satt med i den arbetsgrupp som tog fram det nya utbildningskravet.
– Kravet om 15 timmar föregicks av ganska mycket diskussion. Men 15 timmar per år är inte särskilt mycket, egentligen, för att höja kårens kompetens och minska antal anmälningar. Kravet på utbildning ökar också i utlandet, konstaterar hon.

Enligt Wikloff är det inte ovanligt att advokater skjuter på utbildningstillfällena till slutet av året. Då kan det bli svårt att hinna med, eller för den delen att få plats på de kurser man vill gå.
– Det kom önskemål om att få skjuta upp  ej inlästa utbildningstimmar till följande år. Men hinner man inte med 15 timmar ett år lär man knappast heller hinna med 30 timmar nästa år, säger Catharina Wikloff.

Det nya utbildningskravet är flexiblare. Men det innebär inte att man får skjuta upp ej inlästa utbildningstimmar till nästföljande år. Det för att man då skapar ett ”utbildningsunderskott” varpå kravet på extra timmar ökar och i slutändan den enskilde advokaten riskerar att få svårt att fullfölja utbildningskravet.

Hon poängterar att hon förstår att det kan vara svårt, inte minst på mindre byråer, att stänga kontoret för att gå på kurs, och att i stället ta en längre kurs vid ett tillfälle är inte alltid ett alternativ.
– De längre kurserna är ofta dyra. Men nu kanske man inte behöver dra sig för att delta i längre kurser, eftersom man kan tillgodoräkna sig timmarna nästa år.

Ett begånget fel kan bli väldigt dyrbart. Om man kan höja sitt kunnande är det förstås till klientens såväl som advokatens bästa.

En invändning Catharina Wikloff ibland hört är att det kan vara svårt att hitta relevanta kurser.
– Har man varit med ett tag och vidareutbildat sig varje år kan det vara svårt att hitta kurser inom sitt område som håller en högre nivå. Men det kan man ju lösa genom att föreläsa själv.

Att föreläsa är också utbildande och får tillgodoräknas i utbildningskravet. Varje enskilt utbildningstillfälle får inte vara kortare än 1,5 timmar i effektiv utbildningstid, för att räknas, och antal deltagare får inte understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren.
– Det räcker inte med till exempel ett månatligt lunchmöte där man dryftar olika allmänna frågor, förklarar Catharina Wikloff. Det ska ju vara kompetenshöjande, poängterar hon.

Gabriella Westberg

FAKTA/ Om utbildningskravet
• Från och med den 1 januari 2009 ändras utbildningskravet för advokater.
• Antalet utbildningstimmar utökas från 15 till 18 timmar per år, motsvarande tre dagar à sex timmars kurs.
• Man ska även kunna föra över upp till tolv redan inlästa timmar från ett år till ett annat.
• Det går dock inte att skjuta upp ej inlästa utbildningstimmar till nästföljande år.
• Varje enskilt utbildningstillfälle får inte vara kortare än 1,5 timmar i effektiv utbildningstid.
• Antal deltagare får inte understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren.
• Att föreläsa själv kan tillgodoräknas i utbildningstimmarna.