Annonser

”Desperat agerande av EU-kommissionen”

EU-kommissionen vill att det informella nätverket al-Barakaat ska kvarstå på FN:s sanktionslista. Agerandet visar på desperation menar advokat Thomas Olsson.

I september ändrade EG-domstolen Förstainstansrättens beslut om det informella nätverket Al-Barakaat och ogiltigförklarade frysningen av organisationens tillgångar.

Thomas Olsson företräder al-Barakaat och de tre Somaliasvenskarna som har koppling till nätverket. Olsson berättar att han fått ett brev från kommissionen med innebörden att det är EU-kommissionen och inte EG-domstolen som ska besluta om vad som ska hända med pengarna från al-Barakaat.
– Vi har besvarat detta och krävt besked om kommissionens behörighet att anta en sådan här rättsakt och även bemött dess påståenden. Sedan dess har det varit tyst, säger Olsson.

Olsson berättar att i brevet hänvisar EU-kommissionen till en del antaganden utan att närmare redogöra varifrån dessa härrör. Man berör inte svenska al-Barakaat utan tar upp olika påståenden angående al-Barakaats grundare Ali Ahmed Nur Jim´ale och hans kontakter med al-Qaida och Usama bin Laden.

Olsson kommer nu att avvakta. Om kommissionen, som brevet antyder, stoppar en utbetalning, planerar Olsson att vidta rättsliga åtgärder mot kommissionen.
Händer ingenting före mitten av december ska pengarna som frysts släppas. Då ska det bara vara att gå till banken och ta ut pengarna.

Olsson tycker att EU-kommissionens brev är ett oroväckande tecken på en viss desperation. Huruvida kommissionen kommer att lyckas eller inte återstår att se.
– Skulle det vara så att man stoppar utbetalningen utan att ha något egentligt laga stöd för det så gör man sig skyldig till domstolstrots. Det skulle medföra ett allvarligt misstroende mot institutionerna. Så jag antar att man är noga med att få det här formellt rätt, säger han.  

Tom Knutsson