Fokus

Nya advokatregler visar vägen

Efter ett långt arbete är de nya vägledande reglerna för god advokatsed antagna. Advokat-kåren har fått en ordentlig debatt om yrkets kärnvärden och hur de ska värnas i en snabbt föränder-lig värld. I många andra länder pågår liknande diskussioner. Bakom de nya regelverken ligger samhällsförändringar och nya villkor för advokatbyråerna. Men advokatetiken aktualiseras också av att lagar, skapade såväl på nationellt som europeiskt initiativ, hotar att nagga grundläggande advokatvärden, såsom advokatsekretess och ovillkorlig lojalitet med klienten, i kanten. Samtidigt blir etikens betydelse allt större för kårens identitet och "varumärket" advokat.

Läs mer!

Ladda ner tidningen

Annons