Annonser

Månadens advokat: Gina Samaan

Allmänheten har bilden att en försvarsadvokat är en farbror i kostym

Gina Samaan, försvarsadvokat på Advokatfirman De Basso i Stockholm, har grundat nätverket Ladies in Law för kvinnliga advokater, jurister och juridikstuderande som är verksamma inom eller intresserade av brottmål och humanjuridik.

Vad var det som fick dig att ta initiativet till att starta nätverket?

– Idén föddes ur tanken att skapa något jag själv saknade och upplevde att även många fler i branschen saknade. Jag har varit privilegierad med ett kontaktnät både inom och utanför advokatbyrån som jag alltid kunnat bolla med, men jag förstod efter några år i branschen att alla inte är lika privilegierade. Jag ville helt enkelt försöka dela med mig av det jag hade.

Varför behövs nätverket?

– Brottmålsbranschen är, likt många andra branscher, mansdominerad, och allmänheten har sedan länge haft en bild av att en försvarsadvokat är en farbror i kostym. I stället för att problematisera faktumet ville jag agera. Vad kan jag göra för att få fler kvinnor att våga ta steget in i brottmålsvärlden? Svaret blev: Ladies in Law.

Vilka problem möter kvinnor i branschen i dag?

– Jag gillar generellt sätt inte att prata om problem hänförliga till könsfördelning, men givetvis kan den allmänna synen på den typiska försvarsadvokaten innebära att vissa advokater upplever en snedfördelning sett till målinflöde och karaktären på målen.

Varför är det viktigt med ett nätverk just för kvinnor inom brottmål och humanjuridik?

– Vi är en minoritet. Den största andelen advokater finns inom affärsjuridiken, och i synnerhet brottmålsbranschen är liten. Jag minns de advokatkurser jag närvarade på där jag vid middagar oftast hamnade bredvid jurister verksamma inom affärsjuridik. Där och då saknade jag att få utbyta erfarenheter och funderingar om ett ämne jag faktiskt förstod (det vill säga inte transaktioner och affärer).

Kan du beskriva nätverkets verksamhet?

– Nätverket består huvudsakligen av event och föreläsningar! Event och nätverksträffar där medlemmar får utbyta erfarenheter och funderingar med varandra och även får möjlighet att lära känna andra likasinnade. Föreläsningar med personer inom rättsväsendet – allt från advokater till retoriker, sakkunniga med flera. Några exempel på föreläsare vi haft är advokat Johan Eriksson, före detta kriminalteknikern och numera forensiskt sakkunnige Sonny Björk och världskända amerikanska advokaten Nancy Hollander.

Vilket är nätverkets viktigaste mål?

– Att alla medlemmar får ut något av nätverket. För att säkerställa det, riktas vissa föreläsningar endast till advokater, andra till juriststudenter, vissa till alla målgrupper och så vidare.

Vilken är den största framgång ni har haft?

– Att få mer än 1 700 medlemmar på ett år är givetvis den största framgången. Jag är stolt och glad över vad nätverket åstadkommit under det här året.

Hur har ni lyckats få så många medlemmar på kort tid?

– Uppenbarligen delar så många advokater, jurister och juriststudenter min uppfattning om att branschen är i behov av den här typen av nätverk. Många upplever nog nätverket som en frizon fri från översitteri och fördomar. Alla är på samma nivå oavsett om man är advokat som arbetat 20 år eller juriststudent som pluggar sin första termin. Det är högt i tak och alla stöttar varandra!

Vilka reaktioner har du mött från kollegerna på advokatbyrån?

– Bara positiva. Jag är privilegierad med stöttande kollegor både på advokatbyrån och kollegor på andra advokatbyråer. Det är också fantastiskt hur många advokater och andra personer som tackat ja till att – kostnadsfritt och på sin fritid – ta sig tiden att föreläsa för nätverkets medlemmar. Utan föreläsarna och alla våra sponsorer hade det här aldrig varit möjligt.