Annonser

En oväntad konsekvens

Så vänder vi åter mot en mer normal tillvaro. Otaliga kontor fylls på nytt av människor. Måndagen den fjärde oktober var redaktionen åter på plats i Advokatsamfundets hus på Djurgården i Stockholm. Det har gått 18 månader sedan Sverige och världen gick in i en lång tid med varierande former av restriktioner.

Hemarbetet har haft sina fina stunder. Att från hemmakontoret kunna skåda den bruna kärrhöken högt i skyn en solig sensommardag. Eller att gå en liten skogspromenad med den dansk-svenska gårdshunden vid lunchtid.

Men de otaliga Teamsmötena med återkommande störningar, arbetskamrater som inte hörs eller bilder som fryser, blir i längden tjatiga. Och inte särskilt kreativa. En redaktion är lite som ett rockband. Man kan inte skapa den kreativa dynamiken var för sig. Man behöver ses, skratta och läsa av varandra i verkliga livet för att skapa den redaktionella energin.

Många som har provat på hemarbete under pandemin vill gärna fortsätta att arbeta mer flexibelt i framtiden. Arbetspsykologen Jens Näsström, som är specialiserad på juristers och advokaters arbetssituation, bedriver just nu tillsammans med kollegan Malin Nyman ett forskningsprojekt om hur hybrid- och distansarbete påverkar jurister och advokater, läs mer i artikeln ”Dags att stanna upp och reflektera över arbetssätt” och i Advokaten nr 6. Ett resultat är att en tydlig majoritet av de tillfrågade vill kunna fortsätta att jobba på distans i viss utsträckning, det gäller även delägarna. Näsström anser att hybridarbetet är den största positiva förändringen av arbetslivet för jurister i modern tid. Samtidigt finns det risker och nackdelar med hemarbetet. Olika undersökningar i andra yrkesgrupper bekräftar den bilden.

Många bedömare anser att ett mer flexibelt sätt att arbeta är här för att stanna. Det hade nog inte många trott skulle bli en konsekvens av pandemin när den bröt ut.

Tom Knutson
Chefredaktör