Annonser

Elva domstolar om substitution

Tidskriften Advokaten frågade 14 tingsrätter och två hovrätter om hur de ser på substitution. Nio tingsrätter och båda hovrätterna har besvarat enkäten.

Tingsrätterna finns på olika håll i landet och är olika stora.

Accepterar ni på din tingsrätt att en offentlig försvarare sätter en biträdande jurist i sitt ställe och i så fall i vilka sammanhang?

Här svarar de allra flesta tingsrätterna att de inte accepterar detta eller att frågan inte uppkommit. Några få har uppgett att de undantagsvis accepterar biträdande jurister eller att det görs en individuell prövning. Två av tingsrätterna svarar att de accepterar biträdande jurister vid förhör, men inte förhandlingar, och en domstol svarar ja utan närmare distinktion.

Hovrätterna anger båda att substitution med biträdande jurist endast undantagsvis accepteras.

Krävs det ett beslut om substitution från er sida för att ni ska acceptera att en försvarare sätter annan i sitt ställe även under förundersökningsstadiet?

Sex tingsrätter svarar ja på denna fråga, någon tillägger att det är ett lagkrav enligt RB. Ett par domstolar uppger att det egentligen krävs ett sådant beslut, men att man inte har möjlighet att följa upp detta, eller att domstolen inte får kännedom om sådana utbyten. En domstol säger nej med tillägget att man inte får kännedom om sådana utbyten.

Förekommer det att ni uppmanar en försvarare att sätta annan i sitt ställe till exempel för att kunna hålla en förhandling där försvararen har förhinder?

Samtliga tingsrätter uppger att det händer att de uppmanar eller frågar försvarare om att sätta annan i sitt ställe. Hur ofta det händer varierar, någon tingsrätt anger varje vecka, andra att det är ganska ovanligt.

Även hovrätterna uppger att detta händer. På den ena hovrätten uppges det vara betydligt vanligare än på den andra.