Annonser

Från läsarna

På webbplatsen och Instagram frågade tidskriften Advokaten sina läsare som är brottmålsadvokater om de upplever att det blivit svårare att driva en lönsam verksamhet. Här är ett par svar som kommit in.

Illustration: Linnea Blixt

Svårare att anställa biträdande jurister

”Jag driver advokatbyrå tillsammans med min kompanjon. Min erfarenhet är att de tuffare tiderna leder till att det blir svårare att anställa biträdande jurister. För vår del har vi satsat på vårt kontor som genererar en hög kostnad samt en tjänstebil. Jag anser att en advokatbyrå behöver ha en hög sparad likviditet för att våga anställa. Närmare bestämt är det inte ovanligt att det tar år innan ärenden avslutas och ersättningen kommer in till firman (särskilt i migrationsrättsliga ärenden eller brottmålsärenden med häktade där byrån ligger ute med ganska omfattande tolkkostnader). Sammantaget innebär detta i vart fall för advokatfirmans del att vi, trots god likviditet och omsättning, inte känner att vi har råd att anställa en biträdande jurist. Härvid måste också tidsaspekten tas i anspråk, det vill säga att det tar tid från oss att lära upp, handlägga och utöva tillsyn över den biträdande juristen. Kostnaderna till Advokatsamfundet, vidareutbildning, revisor och bokförare har också ökat under åren. Jag anser också att jag och mina kollegor i branschen är mer oroliga för jämkningar idag, inte minst med hänsyn till den nya taxan i förordnandemål.”

Advokat, Malmö

Ser en förändring

”Jag har drivit advokatbyrå med fokus på brottmål sedan 2016. Jag kan se en förändring nu jämfört med när jag började driva byrå. I korta och sammanfattande ordalag kan jag framföra några av de synpunkter jag har enligt följande. 

  • Vår timersättning är för låg med tanke på de kostnader som är förknippade med att driva en seriös verksamhet, för att inte tala om att ersättningen inte på ett skäligt sätt återspeglar och kompenserar för den stress och press som jobbet som brottmålsadvokat innebär.
  • Kostnaderna för att driva byrå har dessutom ökat i en högre takt än den höjning som sker av timersättningen årligen.
  • Därtill dröjer det än mer numera innan en nyanställd biträdande jurist kan bli ekonomiskt lönsam till följd av diverse regler som fördröjer upptagandet till listor. 

Dessa utvalda punkter (det finns fler) menar jag får effekten att advokatbyråer inte har det ekonomiska överskottet att vilja nyanställa biträdande jurister som småningom skulle blivit framtidens brottmålsadvokater. En annan effekt kan också bli att advokater lämnar yrket eller i vart fall byter inriktning. Detta kommer säkerligen i längden leda till en advokatbrist inom brottmål.”

Advokat Mardin Pakas, Göteborg