Annonser

Norge

Advokaterna strejkar för bättre ersättning

Även i Norge ser advokaterna den offentliga ersättningen för arbetet urvattnas, trots löften om motsatsen. I mars fick advokaterna nog och inledde en ”strejk” mot nedskärningarna. 

Redan 2021 drog Advokatforeningen igång en aktion mot nivån på den offentliga ersättningen, rättshjälpssatsen. Då vägrade advokater att ta sig an nya brottmål inför Norges högsta domstol. 

Strejken fick resultat. I en skriftlig överenskommelse lovade justitieminister Emilie Mehl 2022 att arbeta för en höjning av rättshjälpssatsen. Ett oberoende
råd tillsattes också, med uppdraget att bedöma vilken nivå rättshjälpssatsen måste ligga på för att säkra att de som behöver det får sin rätt till advokat tillgodo­sedd. 

Rådets rekommendation blev att satsen borde höjas med 20 procent. Så blev det inte. Sedan överenskommelsen undertecknades har rättshjälpssatsen i stället sjunkit med 1,7 procent, justerat för inflation. Advokaterna anklagar nu regeringen för avtalsbrott, och protesterar genom en strejkaktion. De första att vägra ta uppdrag var ”skuggadvokaterna”, som gick ut i strejk den 4 mars. Skuggadvokaterna utses av det offentliga för att bevaka misstänktas och tredje parters intressen när hemliga tvångsmedel används, alltså motsvarande de svenska offentliga ombuden. 

Strejken utvidgades Måndagen den 11 mars utvidgades strejken betydligt. Inga advokater i Oslo, Vestfold och Buskerud åtar sig nu fall som rör hemlig kommunikationskontroll. Den 2 april togs nästa steg när advokater som bistår barn som utsatts för våld på barnahus, först och främst i Tromsö, gick ut i strejk. De har sedan följts av advokater på barnahus i Tromsö, Bodö och Trondheim.

Den norska regeringen delar inte bilden av ett avtalsbrott, och har hittills inte varit villig att förhandla med advokaterna. Den norska rättshjälpssatsen är i dag 
1 215 norska kronor.