Annonser

Ändrat system för meriterande erfarenhet

Efter synpunkter på systemet för meriterande kurser, har Advokatsamfundet beslutat att det ska bli möjligt att erhålla så kallade hattmarkörer även för erfarenhet.

I slutet av 2017 lanserade Advokatsamfundet systemet med meriterande kurser eller så kallade diplomkurser, där en hattmarkör blev synlig i domstolarnas uppdragslistor efter genomförd diplomkurs anordnad av Advokatsamfundet.

Systemet med diplomkurser och hattmarkörer väckte reaktioner hos flera erfarna advokater som inte genomgått någon av Advokatsamfundet anordnad diplomkurs, men väl andra likvärdiga kurser. Efter inhämtande av synpunkter hos advokater och domstolar har samfundet beslutat att revidera systemet. Det ska även bli möjligt att erhålla hattmarkörer för erfarenhet. Som mest är det möjligt att erhålla tre hattar per uppdragstyp. Det kommer även försättningsvis att vara möjligt att erhålla hattar för utbildning, och även andra utbildningar än de som anordnas av Advokatsamfundet ska kunna tillgodoräknas. För att andra utbildningar ska kunna tillgodoräknas ska de krav som framgår av 2.1 i riktlinjer för professionell vidareutbildning vara uppfyllda.

Utbildning som ligger mer än fem år tillbaka i tiden kan dock inte tillgodoräknas.

Advokatsamfundet har även fattat beslut om att listorna som normalläge ska vara i bokstavsordning, med möjlighet att sortera på diplomkurserna