Annonser

Att hålla två tankar i huvudet samtidigt

Efter premiären för Advokatens nya form och innehåll i förra utgåvan har vi på redaktionen fått många uppskattande kommentarer från våra läsare. Det gläder och inspirerar oss på redaktionen i vårt fortsatta arbete.

I denna utgåva är ämnet för flera artiklar olika aspekter på de  Metoo-upprop som varit under den senaste tiden. Advokaterna Percy Bratt och Susanne Feinsilber samt gästkrönikören Åsa Linderborg har på egna initiativ valt att fånga upp allvarliga problem som uppropen fört med sig.

I samband med de många Metoo-initiativen drogs många med i drev i en önskan om att göra det rätta och det goda. Men samtidigt övergav flera viktiga aktörer de uppdrag som de hade att fullfölja, inte minst gällde det publicister. Medier, såväl traditionella som sociala, politiker och stora delar av allmänheten påverkade hela samhällsdebatten. Och just i Sverige blev drevet så mycket starkare än i andra länder. Endast ett fåtal hade mod och orkade stå emot och hävda rättssäker­hetens betydelse. Förhoppningsvis är det nu tid för att våga problematisera frågan, självrannsakan, eftertanke och att dra lärdomar.

Med det sagt så finns det en annan sida av Metoo, nämligen hur uppropet i höstas innebär en ny startpunkt för hur arbetet på advokatbyråer, och även i andra branscher, kan bedrivas för ökad jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Detta är något som redaktionen uppmärksammar i denna utgåva.

Det är med Metoo-frågan som med många andra komplexa frågor angeläget att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att arbeta för de arbetsvillkor som alla har rätt att förvänta sig 2018 ska inte innebära att grundläggande rättsprinciper överges.