Annonser

100 år sedan första kvinnliga advokaten

Eva Andén antogs som ledamot av Advokatsamfundet den 14 mars 1918.

Den 14 mars är det precis 100 år sedan Eva Andén blev Sverige första kvinnliga advokat. I Advokatsamfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”fröken Andén vore den första kvinna, som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Samfundet hade inga formella hinder för kvinnor att bli medlemmar, men Andéns inträde uppfattades som något exceptionellt.

Eva Andén föddes 1886 och grundade 1915 Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm. Genom att hon antagits som ledamot av Advokatsamfundet namnändrades firman till Eva Andéns Advokatbyrå. Eva Andén bedrev advokatverksamheten ända fram till sin död 1970.

Den 20 mars arrangerar Advokat i framtiden tillsammans med Hildary en lunchföreläsning med Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, för att uppmärksamma att det är 100 år sedan Eva Andén antogs som den första kvinnliga ledamoten av Advokatsamfundet.

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.