Annonser

Pristagare hyllades för sin kamp för romers rättigheter

Förre Europarådskommissionären för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, och European Roma Rights Centre fick 2012 års Stockholm Human Rights Award, vid en ceremoni som satte fokus på romernas situation i Europa.

Stockholm Human Rights Award, som ges ut av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund, delades ut i Berwaldhallen den 26 november inför inbjudna gäster från medierna, rättsväsendet, politiken och advokatkåren.

Pristagarna presenterades av generalsekreterare Anne Ramberg.

– De får priset för sitt långvariga, hårda och flitiga arbete för att förbättra situationen för Europas romer, sammanfattade hon priskommitténs beslut.

Anne Ramberg påminde också om att 2012 års pris delades ut till minne av den svenska diplomaten Raoul Wallenberg, som skulle ha fyllt ett hundra år om han levat.

– Raoul Wallenberg är beviset på att en person kan göra skillnad. Han visade betydelsen av modiga och beslutsamma insatser närhelst mänskliga rättigheter hotas, sa Anne Ramberg om Wallenbergs arbete med att rädda judar i Budapest undan deportation och död i koncentrations- och utrotningsläger.

Trots Raoul Wallenbergs insatser dödades runt sex miljoner judar och runt 500 000 romer under nazitiden. Judarnas öde är väl känt, medan romernas öde inte alls uppmärksammats på samma sätt, sa Anne Ramberg.

– Förföljelsen av romer har dessutom tillåtits att fortgå intill denna dag. Romerna är på många sätt Europas kastlösa, fastslog Ramberg.

Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centres generalsekreterare Dezideriu Gergely fick sedan ta emot priset samt diplom.

Thomas Hammarberg nämnde i sitt korta tacktal den numera avlidna författaren och opionionsbildaren Katarina Taikon, som redan 1965 öppnade hans ögon för romernas svåra situation.

Dezideriu Gergely riktade sitt tack till de romer som är beredda att kämpa för sina rättigheter.

Om Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. 2012 års pris utdelades till minne av Raoul Wallenberg, som föddes för ett hundra år sedan.