Annonser

Lyckat mentorskap ger mersmak

Möjligheten att få dela någon annans erfarenheter är viktig. Det är adepterna inom förra årets Ruben – mentorskap i grupp överens om.

Givande och tankeväckande. Det är ord som återkommer i utvärderingarna av 2012 års Rubenprojekt. I december och januari avslutade drygt 80 deltagare mentorprojektet som pågått under 2012. Säkert kommer många av dem att hålla kontakten med både mentorer och andra deltagare. Det är en av de största vinsterna med mentorskap i grupp säger Anna Fridh Welin som är ansvarig för projektet på Advokatsamfundet, och som även ingått som adept under året.

– Förutom nätverkandet är det bra att få veta hur andra resonerar. Genom att få mentorers och andra deltagares erfarenheter till livs väcktes nya frågor hos mig och jag känner att jag i dag gör mer aktiva val i karriären, säger hon och tillägger:

– I ett enskilt mentorskap går man kanske mer på djupet, men man missar samtidigt den samlade erfarenhet som en grupp har.

Nio grupper med vardera sex till åtta adepter har samlats i genomsnitt en gång i månaden. Varje grupp har haft två mentorer, en man och en kvinna, från olika verksamhetsområden. Det är en av skillnaderna jämfört med 2011 års pilotprojekt, då mentorparen bestod av två män. I en av grupperna har det även deltagit manliga jurister.

Kerstin Skarp, vice riksåklagare, tycker att tiden som mentor har varit mycket givande.

– Det var bra att jag kom från en annan verksamhet. Jag har kunnat förmedla att man inom andra yrken ibland ser annorlunda på saker än vad man kanske gör på en byrå, men att det ibland är precis likadana problem på alla arbetsplatser.

Det har varit en öppen stämning i grupperna och deltagarna har kunnat ta upp ämnen som de kanske drar sig för att diskutera med kolleger.

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, som sett som sin främsta uppgift att dela med sig av erfarenheterna från ett långt yrkesliv, säger att han har haft glädje av de samtal som förts.

– Det var mer öppet och givande än vad jag räknade med.

Flera av mentorerna har uppgett att de har fått större insikt i vilka problem yngre jurister ställs inför och att det har varit kul att höra deras tankar om framtiden, något som Fredrik Wersäll håller med om.

Emelie Engholm, advokat på Kriström Advokatbyrå och en av adepterna, tycker att projektet varit uteslutande positivt.

– Det har varit nyttigt att hitta mina svar på frågor om ledaregenskaper, prioriteringar och hur man gör för att behålla en, oftast, glad familj trots två föräldrar med krävande jobb.

Även Lina Neuwirth, som är biträdande jurist på advokatfirman Lindahl, tycker att Rubenprojektet medfört att det dykt upp andra diskussionsämnen och tankar än de vanliga.

Charlotta Necking, föredragande på Kammarrätten i Stockholm, säger att projektet gett henne tillfälle att stanna upp och reflektera över hur hon ska nå sina mål.

Samtidigt som olika erfarenheter bidrar till en allsidig diskussion är det viktigt att hitta den rätta balansen i grupperna.

– Det har fungerat bra när mentorerna satts ihop av personer med olika bakgrund, men blir det för stor spännvidd i yrkeserfarenhet i grupperna kan det vara svårt att föra en dialog som alla finner meningsfull, säger advokat Claes Zettermarck, Advokatsamfundets ordförande och en av mentorerna.

– Det positiva utfallet talar för att det blir en tredje omgång av Ruben under 2013, något som dock beslutas av nätverket Hilda, säger Anna Fridh Welin.

Fakta om Ruben
Ruben – mentorskap i grupp bedrivs inom ramen för nätverket Hilda vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i yrket och därmed öka antalet kvinnliga chefer och del­ägare.