Annonser

Nystart för Tällbergsdagarna

Studiedagarna i Tällberg med Advokatsamfundets mellersta avdelning kommer tillbaka efter förra årets uppehåll.

I år hålls studiedagarna den 17–18 september. Enligt avdelningens sekreterare Johanna Näslund är uppslutningen till årets Tällbergsdagar mycket god.

Programmet för studiedagarna 2010 har ett varierat innehåll.

Advokat Fredric Renström talar om internationell familjerätt – ett gränslöst och snabbt växande rättsområde. Juristen Cecilia Wallin-Carlsson, erfaren utredare vid polisen i Uppsala, berättar om sitt arbete med polisutredning av barnpornografibrott. Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn ger en bild av advokater och Advokatsamfundet i ett internationellt perspektiv. Och Högsta domstolens före detta ordförande Johan Munck ger praktisk vägledning till hur man som ombud ska gå tillväga för att få prövningstillstånd.

Liksom tidigare ingår också middag, landskapstävlingar och andra sociala aktiviteter i Tällbergsdagarna.

Magnus Andersson