Annonser

Internutredningar flyttas till Rikspolisstyrelsen

En särskild avdelning inom Rikspolisstyrelsen ska i framtiden sköta utredningsarbetet när poliser misstänks för brott. Såväl oppositionen som Advokatsamfundet hade dock hellre velat se att en fristående myndighet fick ansvaret.

Regeringen beslutade under sommaren om en ny organisation för utredningar när poliser och civilanställda hos polisen misstänks för brott. Beslutet innebär att utredningarna flyttas från länspolismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen, där en särskild fristående avdelning får ansvaret för dem. Syftet med omorganisationen är att skilja internutredningarna från polisens övriga verksamhet.

Den rödgröna oppositionen ville göra åtskillnaden mellan polisens vanliga verksamhet och internutredningarna ännu tydligare, genom att i stället för en avdelning inom Rikspolisstyrelsen skapa en fristående myndighet. Denna linje drev också Advokatsamfundet i sitt remissvar på utredningen Summa summarum – en fristående myndighet för utredningar av anmälningar om brott av poliser och åklagare, SOU 2007:5.