Fokus

Rätt och religion

Många invånare i Sverige har sitt ursprung i andra länder. En stor del av dessa människor kommer från samhällen med helt andra rättstraditioner, ibland religiöst färgade. Mötet mellan kulturerna är inte alltid okomplicerat. Även rättsväsendet ställs nu inför nya och svåra frågeställningar.

Ladda ner tidningen

Annons