Annonser

Intagna får inte tala med sina advokater i enrum

Intagna på Tidaholmsanstalten har inte möjlighet att tala avskilt i telefon med sina advokater. De får tala i en tjänstetelefon inne i vaktkuren, med kriminalvårdspersonal närvarande – och så har det sett ut i flera år. Advokatsamfundet ser allvarligt på missförhållandena på anstalten.

Att intagna på Tidaholmsanstaltens avdelningar D och E tvingas ha kriminalvårdspersonal närvarande när de talar med sina advokater uppmärksammades då Rickard Nilsson, ordföranden för Fångarnas förtroenderåds riksförbund, Frio, anmälde anstalten till JO, i början av året.

Situationen bekräftas av kriminalvårdsinspektör Michael Bernebrink på Tidaholmsanstalten.

– När de intagna på avdelning D och E vill tala enskilt sätts det upp en skärmvägg. Men det är inte ute bland de andra internerna, försäkrar Bernebrink, utan inne på kontoret, hos samordnaren.

Advokatsamfundet ser allvarligt på missförhållandena på Tidaholmsanstalten. Det är inte förenligt med grundläggande rättigheter att inte få möjlighet att tala med sin advokat i enrum, påpekar samfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Michael Bernebrink är inte heller tillfreds med situationen, men Tidaholmsanstalten huserar i en byggnad från 1950-talet, anpassat för ett annat kriminalvårdsklimat. Där finns inget utrymme och ingen möjlighet att bygga upp någon mer avskild telefonhytt, säger han.

– Vi inväntar ett eventuellt beslut om ombyggnation av hela huset. Vi hoppas att det ska komma ett beslut under året. Om det blir så kommer anstalten att bli både större och modernare, mer anpassad till 2000-talet.

Men Anne Ramberg är inte imponerad av den förklaringen.
– Byggnadstekniska förklaringar räcker inte, säger hon

Beslutet om ombyggnation har redan dröjt i över ett år, berättar Michael Bernebrink, men i väntan på det initieras inga andra projekt, som att bygga en tillfällig telefonhytt. Om ett positivt beslut kan tas under det kommande året drar ett omfattande byggprojekt igång, som även innefattar 130 nya platser. Även det kommer att ta flera år i anspråk.

Kan man tänka sig att det finns intagna på avdelningarna som behöver tala enskilt med sina advokater redan i dag?
– Jo, så är det ju. Men de (kollegorna på berörda avdelningar) säger att om en intagen kräver att få tala mer ostört kan man gå till en annan avdelning där sådana premisser finns. Självklart ombesörjer kriminalvården det, det är ju en laglig rätt internerna har.

Frio:s JO-anmälan mot Tidaholmsanstalten gäller också brott mot sekretessen, då anstaltspersonal berättat för andra myndigheter att den och den personen sitter inne. Anstaltens personal ska ha berättat för Centrala studiestödsnämnden vilka av internerna som har studiebidrag, enligt Rickard Nilsson.

Gabriella Westberg