Annonser

Gyllene framtid för arbetsrätten

2009 blir ett bra år för arbetsrättsadvokater. Det menade flera talare när advokatbyrån Baker & McKenzie höll sitt årliga internationella möte för advokater och biträdande jurister som arbetar med arbetsrättsfrågor inom den världsomspännande byrån.

Inom ett år kommer arbetsrätten att ha blivit en av de största grenarna inom byrån, större än företagsöverlåtelser till och med, spådde Alex Valls, från Baker & McKenzies kontor i Barcelona. För arbetsrättarna lär det handla om omstruktureringar, outsourcing, pensioner samt olika besparingsåtgärder för byråns klienter som verkar på en global marknad drabbad av finanskris och lågkonjunktur, sade han.

Även arbetet med mångfald och diskriminering hos klienterna var ett ämne för dagen – diversity and discrimination. I Storbritannien processas diskrimineringsärenden i betydligt högre än i de andra europeiska länderna, vilket Ellen Temperton, från Baker & McKenzie London, delvis förklarade med att synen på jämlikhet skiljer sig i Storbritannien och resten av Europa samt att det råder större kulturella skillnader där.

Men flera länder, till exempel Sverige, kan räkna med en ökning i antal diskrimineringsärenden när den nya lagen, där bland annat ålder införts som ny diskrimineringsgrund, börjar ge utslag, förutspådde hon.

Till tredagarsmötet, som hölls i Stockholm och arrangerades av byråns Stockholmskontor, hade advokater och biträdande jurister från byråns kontor i Europa, Kanada och USA samlats för att byta kunskaper och erfarenheter, nätverka och umgås socialt.