Fokus

Enighet om rättsstatens spelregler

I december överlämnade Grundlagsutredningen sitt betänkande till justitieministern. Fyra års utredningsarbete bar frukt, i form av ett enhälligt förslag till ny regeringsform för Sverige.

Grundlagsutredningen har behandlat många ideologiskt laddade frågor, som ytterst handlar om balansen mellan demokrati och individers rättigheter, mellan politisk makt och juridisk kontrollmakt. Att meningarna gått isär under arbetets gång är ingen hemlighet. Utredarna har ändå, trots skillnader, enats om ett förslag.

Så vad blev det? Advokaten har studerat förslaget till ny regeringsform, och frågat såväl utredare som andra experter om de nya, föreslagna spelreglerna för rättsstaten Sverige.

Ladda ner tidningen

Annons