Annonser

Kriminalvården:

Försvarare får ta med datorer

Försvarare och ombud får i fortsättningen ta med sig datorer, surfplattor, USB-enheter och mobiltelefoner till häktnings- och huvudförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler.

Kriminalvården har beslutat att ändra sina rutiner efter att det har kommit fram att det finns ett stort behov för försvarare och ombud att ha tillgång till elektronisk utrustning vid förhandlingarna med lagrad information som är relevant för ärendet.

Tillstånd att ta med utrustningen gäller också för enskilda samtal med klienter som genomförs i Kriminalvårdens lokaler under eller i nära anslutning till förhandlingen. Det finns dock hårda regler för hur utrustningen ska hanteras, och den intagne får inte lämnas ensam med utrustningen.

På säkerhetsenheterna på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik råder totalförbud att föra in elektronisk utrustning. Där får kriminalvårdschefen besluta om en annan plats i anstalten där besöket ska ske.