Annonser

Åtminstone en bra sak med coronapandemin

Många i Sverige har njutit av årets semester och prisar glatt det soliga, fina vädret och de varma badvattnen. Andra har bekymrat noterat alla roströda, döda granar, som dukat under efter angrepp av granbarkborren, torra marker och dåliga skördar.

Utanför rikets gränser förskräcker mediernas skildringar av bränder, oväder och andra extrema väderhändelser.

Så avslutades sommaren med den stora klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som beskrev vad många redan befarat. Möjligen innebar sommarens dramatiska väderhändelser klimatfrågans stora genombrott för många av dem som tidigare förhållit sig skeptiska eller avvaktande i frågan om det är ett ständigt växlande väder eller klimatförändringar som vi har sett under de senaste årtiondena.

Även om den allvarliga klimatutvecklingen får en och annan att tala om apokalypsens tidevarv kan man konstatera att vetenskapen och läkemedelsindustrin fått fram covidvaccin till stora delar av jordens befolkning på rekordkort tid. Svåra problem kan lösas. Och coronapandemin har haft en bra sak med sig. Att utsläppen minskade. Även för många advokatbyråer har pandemin lett till förmodligen bestående förändringar, läs mer i Fokus
s. 26. Byråernas företrädare beskriver hur pandemin lett till en djupgående digitalisering och införande av hybridarbete. Och till det kan tilläggas: minskad klimatbelastning.

Många räknar nu med att vi inom en inte allt för snar framtid kan återvända till kontoren. Låt oss hoppas att advokatbyråer liksom andra använder pandemins erfarenheter till något bra. Till att lyfta klimatfrågan och ta sig an den på allvar. Låt oss inspireras av de advokater och jurister, som startat ett nätverk för klimatarbete, läs mer i artikeln ”Advokatbyråer engagerar sig för klimatmålen”. Låt juridiken spela en aktiv roll i klimatomställningen.

Tom Knutson
Chefredaktör