Annonser

Advokatsamfundets nya ordförande

Eva-Maj Mühlenbock tar över ordförandeskapet i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets nya ordförande Eva-Maj Mühlenbock har alltid strävat efter att vara en del av något större. Den viktigaste uppgiften för samfundet i dag är att värna advokatkårens oberoende, anser Mühlenbock, som varnar för populistiska röster.

Vi träffas i Advokatsamfundets stora styrelserum på Djurgården i Stockholm en solig dag strax före midsommar. Det är varmt. Eva-Maj Mühlenbock har just avslutat en arbetslunch med samfundets generalsekreterare. Mühlenbock ger ett avspänt och harmoniskt intryck.

Grattis till ordförandeskapet! Vad kände och tänkte du när du valts till ordförande vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte?

– Jag är stolt, glad och tacksam. Det var känslor jag blev uppfylld av. Det är ett mycket fint uppdrag kåren har gett mig, ett förtroende, svarar hon och berättar att frågan som framstår som viktigast att ta itu med som nyvald ordförande är att värna advokatkårens oberoende. Och det tillsammans med styrelsen, generalsekreteraren och den nye vice ordföranden Petter Hetta.

– De populistiska påhopp som nu sker mot rättssamhället i stort och i synnerhet mot ­advokatkåren är av en magnitud vi nog aldrig tidigare upplevt. När även riksdagsledamöter och respekterade journalister faller dit är det allvar. Alla ­ledamöter måste tillsammans stå upp för den frågan eftersom den är så viktig, säger hon bestämt.

Enligt Eva-Maj Mühlenbock finns det olika bidragande orsaker till de återkommande påhoppen på advokatkåren och Advokatsamfundet. En bakomliggande orsak handlar om den allvarliga gängkriminaliteten och den ökande ungdomsbrottsligheten som har överrumplat många.

– Vi borde ha förstått och sett sedan länge vad som höll på att hända. Men nu helt plötsligt är det så tydligt. Då är det lätt att vända sig mot snabba och enkla svar på komplexa frågor. Ett enkelt svar är till exempel att skärpa straffen för olika brott, sannolikt för att framstå som handlingskraftig och för att locka nya väljare, säger Mühlenbock och tillägger att till bilden hör även att det har varit djupt olyckligt med de ledamöter som har uppfört sig på ett olämpligt sätt. Före intervjun uteslöts en advokat av disciplinnämnden. Efter intervjun uteslöts ytterligare tre, varav en efter beslut av Högsta domstolen i juli.

– Det har väckt känslor. Och det har blivit nästan legitimt med populistiska påhopp på advokater och advokatkåren.  Vi måste se upp, och värna oberoendet, säger hon och tillägger att advokatetiken, som intimt hör samman med oberoendet, också är en central fråga i styrelsens arbete framöver.

Långvarigt engagemang

Eva-Maj Mühlenbock har länge varit aktiv i Advokatsamfundet. Hon har tidigare varit ledamot av disciplinnämnden, och har varit styrelseledamot i huvudstyrelsen i många år. 2017 valdes hon till vice ordförande tillsammans med Christer Danielsson, som då valdes till ordförande. Åren har varit mycket givande.

– Vi har en fantastisk styrelse och Christer, som är en mycket skicklig och kunnig advokat, var en fantastisk ordförande. Dessutom är han väldigt klok. Vad Christer gjorde var ju att öppna upp styrelserummet. Vilket var mycket bra. Vi har också haft roligt tillsammans, det är viktigt för ett fungerande samarbete.

Vad har ditt samfundsengagemang gett dig?

– Dels känslan av att få bidra till någonting större och även känslan av att jag gör något som är bra för kåren. Jag har alltid varit engagerad. Också på byrån där jag har haft olika ledningsroller. Och inte minst har arbetet gjort att jag fått lära känna fantastiska kollegor ute i landet. Insikten vilka bra människor som är advokater har gjort engagemanget i samfundet än mer givande.

Jämställdhet

Enligt Mühlenbock återstår mycket arbete att göra för en ökad jämställdhet inom advokatkåren. Hon berättar att andelen kvinnliga ledamöter i dag är 34 procent. Året innan var siffran 33.

– Sakta men säkert ökar antalet. Men det går alldeles för långsamt, säger Mühlenbock, som konstaterar att bland de biträdande juristerna är en majoritet kvinnor. Och så har det varit i mer än tio år. Men det ger inte utslag bland ledamöterna, och särskilt inte bland delägarna på större affärsjuridiska advokatbyråer.

– Vi vet att vi tappar våra seniora kvinnor. Det måste vi, och framför allt byråerna, arbeta med. Det är en överlevnadsfråga, säger Eva-Maj Mühlenbock, som anser att det finns olika förklaringar till den långsamma förändringstakten. Det handlar om manliga strukturer och till viss del om en sunkig kultur.

Fast bilden är inte utan ljuspunkter. Alla kvinnor på framskjutna ledarpositioner inom advokatkåren kan fungera som förebilder.

– Det märker jag, inte minst i samband med valet till Advokatsamfundets fullmäktige nyligen har jag fått många mejl, framför allt från unga kvinnor. Jag gissar inte, utan jag vet, att det är viktigt med förebilder, säger Mühlenbock och poängterar att Advokatsamfundet och alla byråer med självaktning arbetar med de här frågorna intensivt.

– Vi hjälper varandra med att dela med oss av goda exempel och vad som inte är acceptabelt. Där tror jag att samfundet har en viktig roll som kunskapsförmedlare av erfarenheter och vad som fungerar bra och mindre bra.

#medvilkenrätt

Juristkvinnornas upprop, som döptes till #medvilkenrätt, var liksom alla övriga upprop under det gemensamma namnet #metoo, enligt Mühlenbock, nästan som en tsunamivåg.

– Det var oerhört berörande att läsa alla de berättelser olika kvinnor delade med sig av. Jag känner mig glad över det arbete vi från samfundets sida gjorde då, även om det naturligtvis är mycket som återstår, säger Mühlenbock och tillägger att samfundet agerade tidigt och har vidtagit en rad olika åtgärder, bland annat undersökningar om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, tillsatt en arbetsgrupp och en referensgrupp, avgett ett vägledande uttalande samt lanserat kurser i genus och jämställdhet.

– Jag skulle vilja tro att tystnadskulturen nu är bruten. Men jag är inte säker på att så är fallet. Den kan säkert finnas kvar på sina håll. Men jag tror att om vi hela tiden fortsätter att prata om det här och markerar mot dåliga skämt och/eller jargong, då kommer det på sikt, jag måste tro det, att betyda att tystnadskulturen för alltid är borta. Då har vi kommit en bra bit på väg.

Eva-Maj Mühlenbock berättar att hon visserligen kände till att det förekom dåliga skämt och svårigheter att säga ifrån före metoo-rörelsen.

– Men de här beskrivningarna, som var allting från regelrätta övergrepp till systematisk diskriminering, hade jag inte kunnat föreställa mig. Jag som är en stolt advokat och har arbetat i många år, för mig var det också en stor sorg. Tack och lov så finns det väldigt många goda krafter ute på våra byråer. Så det skapades en energi att tillsammans med dem arbeta med de här frågorna.

Advokatsamfundet har flera viktiga frågor att arbeta med de kommande åren, konstaterar Mühlenbock. Jämställdhet, timkostnadsnormen, stress bland unga, mångfald och att många väljer bort advokatbyrån för andra arbetsgivare.

– Jag skulle vilja ta #medvilkenrätt ett steg vidare till att handla om arbetsmiljöfrågor på advokatbyråer, som också är en generationsfråga. Vi måste säkerställa att våra unga har det bra på våra byråer. Både män och kvinnor. Att man inte arbetar alltför mycket, och framför allt inte hela tiden. Vi måste se till att advokatyrket är ett hållbart yrke, så att det blir attraktivt för de unga. Om inte advokatbyråerna kan behålla talangerna är det allvarligt, säger Eva-Maj Mühlenbock.

Uppväxten

Eva-Maj Mühlenbock är uppvuxen med två bröder. Hon var mellanbarn och hon tror att det har präglat henne till viss del.

– När jag var liten spelade flickor inte fotboll. När vi skulle spela fotboll och delade lag fick jag vara med när det inte var jämnt. När det sedan kom en kille så fick jag höra: ”Stick, stick!” Då gällde det att inte höra det så att man fick vara med så länge som möjligt. Jag tror att det har präglat mitt rättvisepatos. Det ska vara rättvist. Och sedan är jag som mellansyskon van att medla.

Som ung ville Eva-Maj Mühlenbock arbeta som barnläkare. Hon ville ut och se världen och göra skillnad.

– Jag längtade efter någonting större!

Hennes pappa var rektor och mamman lärare. Eva-Maj Mühlenbock har en stark koppling till västkusten. Pappan var från Halland och mamman från Bohuslän. Som barn bodde Eva-Maj och hennes familj varje sommar utanför Tylösand i Halland.

– Västkusten är jag väldigt förtjust i.

Eva-Maj Mühlenbock har ett stort samhällsintresse som hon tror grundades i hennes barndomshem där man läste och diskuterade en hel del.

– Mycket politik. Faktiskt utan att jag någon gång fick veta vilket parti pappa och mamma röstade på. Däremot kunde de diskutera sakfrågor intensivt.

Före det sista året på gymnasiet fick Eva-Maj Mühlenbock ett stipendium och studerade ett år i Seattle, på USA:s nordvästkust. Pappan i värdfamiljen var advokat och arbetade mycket åt FN. Och Eva-Maj Mühlenbock fick vid några tillfällen följa med honom på resor i tjänsten till New York, vilket var fascinerande upplevelser.

– Jag ville väldigt gärna arbeta med internationella frågor. Och då finns det ingen bättre utbildning än juridik.

Efter examen återvände ­Mühlenbock till Seattle och arbetade ett år på advokatbyrå. Tanken var då att hon skulle vara kvar. Hon hade redan ett så kallat green card. Fast då över­talade Eva-Maj Mühlenbocks pappa henne att hon skulle komma hem och sitta ting. Mühlenbock kom att sitta ting på Södra Roslags tingsrätt. Hon hade då blivit mycket intresserad av tvister, och just på Södra Roslags fanns det mycket sådana mål. ­Under den här tiden träffade hon sin blivande make Gunnar, eller ”Gurra” som hon kallar honom. Då bestämde sig Eva-Maj Mühlenbock för att ta ett år i taget. Efter tingstjänstgöringen började hon på Tisell & Co Advokatfirma. Sedan blev hon kvar.

Fortfarande är Seattle en viktig plats för Eva-Maj Mühlenbock, och hon har många vänner där.

– Seattle är min absoluta favoritstad efter Stockholm. Det är en fantastisk stad. Den är så vacker, och på många sätt icke amerikansk, säger Eva-Maj Mühlenbock och berättar att det är en stad som alltid har mått bra. Man har den stora hamnen, Boeing och Microsofts huvudkontor. Det är en stad som pyr av aktiviteter och framtidstro.

Den ädlaste konsten

Eva-Maj Mühlenbock arbetar främst med offentlig upphandling, EU-rätt och konkurrensrätt samt tvistlösning. Hon började tidigt med tvistlösning.

– Att vara sakförare är advokatyrkets ädlaste konst. Jag är väldigt road av det och tycker att det är spännande och roligt.

Av tidsskäl processar Eva-Maj Mühlenbock numera nästan enbart i mål om upphandling.

Mühlenbock konstaterar att det finns en koppling mellan hennes samhällsintresse och upphandlingsfrågor. Är det något som offentlig upphandling handlar om så är det att det offentliga ser till att anskaffa varor och tjänster i enlighet med lag och de EU-rättsliga principerna.

– Det är väldigt tilltalande att arbeta med om du är samhällsintresserad. Inte minst nu under pandemin med regioner som har haft brist på skyddsutrustning, säger hon och tillägger spontant:

– Fast det allra roligaste jag vet, det är en avtalstvist. Men av tidsskäl blir det nästan bara inom upphandling.

Vad är det bästa med att vara advokat?

– Allting! Men det som sammanfattar är möjligheten att bidra. Att genom min kunskap kunna hjälpa mina klienter. Det är oerhört tillfredsställande. Jag kan inte tänka mig ett mer givande yrke.

Att bidra och göra nytta

Eva-Maj Mühlenbock återkommer i samtalet flera gånger till hur viktigt det är att bidra och vara en del av något större. När hon beskriver sig själv säger hon att hon är en energisk, omtänksam och glad person.

Vad gör dig mest arg?

– Orättvisor och maktfullkomlighet.

Vad gör dig mest glad?

– Motsatsen. Generositet, att dela med sig, att vilja hjälpa någon. Att vara en god ledare och se till att få med alla på tåget. Det är väldigt tillfredsställande att tillsammans i team lösa svåra och komplexa frågor.

Finns det en röd tråd genom ditt liv och yrkesgärning?

Efter en lång tystnad svarar Eva-Maj Mühlenbock:

– Jo, men det gör det nog. Det är väl en vilja att engagera sig i uppdrag som innebär en möjlighet att göra nytta. Gärna att det kan bidra till nytta för fler än den enskilde klienten. Sådana uppdrag är oerhört givande.

Personligt: Eva-Maj Mühlenbock

Familj: Maken Gunnar, ekonom, två vuxna söner.

Förebild: Min mamma är nog min allra främsta förebild. Hon var fantastisk på många sätt. Hon gav aldrig upp, och hjälpte alltid andra när hon kunde.

Bor: Stockholm.

Favoritplats: Fårö, där har familjen ett sommarhus.

Favoritapp: Alla nyhetsappar.

Kör: VW Golf.

Hobby: Läsa och teaterbesök.

Hemlig talang: Den har jag inte upptäckt ännu!

Läser just nu: Tills alla dör av Diamant Salihu.

Lyssnar helst på: En ganska bred och blandad repertoar.