Annonser

Nya åtgärder ska öka advokaters säkerhet

Den senaste CCBE-undersökningen visar att många advokater utsätts för trakasserier, hot och våld. Generalsekreteraren berättar vad samfundet gör för att öka tryggheten, och samfundets nya säkerhetskonsult ger råd.

Foto: Istock

Hotbilden mot svenska advokater ligger kvar på en hög nivå. Det bekräftades 2023 i den europeiska undersökningen om våld, hot och trakasserier mot advokater som gjorts av Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE). Läs mer i Advokaten nr 1, 2024.

Sveriges advokatsamfunds sammanställning visar att 4,5 procent av de svenska advokaterna har utsatts för fysiskt våld, 16,2 procent för hot mot sig själva eller närstående och 20,7 procent för trakasserier. 

– Det här är något som Advokatsamfundet måste ta på allra största allvar. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att advokater blir utsatta för hot, hat eller våld. I förlängningen kan det vara ett hot mot demokratin om advokater inte vågar eller kan försvara sina klienters rättigheter, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

En av alla utsatta advokater är Nils Åberg. Han blev på grund av sitt arbete utsatt för ett allvarligt brott som han polisanmälde, men ärendet blev liggande så länge att det inte gick att utreda. Läs mer i separat artikel.

Vad gör samfundet?

Samfundet återkommer med information om hur det ser ut i övriga europeiska länder när CCBE skickar ut hela undersökningen, vilket ska ske under första halvan av 2024.

– Det blir intressant att se resultaten från de andra länderna så att vi kan jämföra. Jag skulle tro att hotbilden ökar även i andra EU-länder. Vi vill ha ett samarbete kring detta med andra advokatsamfund och se vad vi kan lära av varandra, säger Mia Edwall Insulander.

Under 2023 fokuserade Advokatsamfundet på hat och hot som riktas mot advokater, liksom mot andra som verkar i rättsstaten, som en särskild rättsstatlig fokusfråga. För att hjälpa drabbade advokater finns sedan några år en särskild stödgrupp, och samfundet ger även råd på sin hemsida i ”Stöddokument – utsatt för hot eller våld”. Dessutom har samfundet kontinuerligt dialoger med Domstolsverket, Kriminalvården och polisens nationella operativa avdelning (NOA) för att öka säkerheten för advokater i domstolar, anstalter och häkten.

Nya åtgärder 2024

I år intensifierar Advokatsamfundet säkerhetsarbetet. Bengt Sundin, säkerhetskonsult med lång erfarenhet av personskydd från Säpo, har knutits till samfundet för att kunna ge stöd och råd till advokater när de känner sig hotade men inte kunnat polisanmäla eftersom det ännu inte skett något brott, eller när polisen inte agerar trots att en polisanmälan gjorts.

Dessutom håller samfundet i april och maj en ny kostnadsfri kurs för advokater och biträdande jurister på temat ”hot och påverkansförsök mot advokater”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om de här frågorna i förebyggande syfte. Frågor som tas upp är: hur kan sådana hot se ut, går de att förebygga och vad kan man göra om man blir utsatt?

Kursen kommer att ledas av Bengt Sundin, brottmålsadvokat Ghita Hadding Wiberg samt advokat Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare. Dessutom kommer den legitimerade psykoterapeuten Jakob Carlander att ge råd om hur man ska tänka om man utsetts för förföljelser och stalkning.

 Säkerhetskonsultens råd 

 • Kontakta först polisen
 • Se över och ändra dina rutiner
 • Tänk dig för och var observant
 • Informera familj och arbetskamrater
 • Skaffa bra lås och larm på bostaden

Så får du hjälp

Samfundets nya säkerhetskonsult Bengt Sundin har varit polis i 47 år och arbetat med personskydd för Sveriges centrala statsledning i 34 år.

– Det viktigaste man ska göra om man känner sig hotad är att kontakta polisen. Säger de att det här är inget brott, så de kan inte göra något, men du ändå känner en oro, så har du möjlighet att vända dig till mig via Advokatsamfundet, säger Bengt Sundin.

Han kan även hjälpa till att underlätta vardagen, till exempel möta upp i bostaden och närvara vid förhandlingar.

– Det viktigaste med mitt uppdrag är att man som advokat ska kunna känna sig trygg och kunna komma till sin arbetsplats och utföra sina uppgifter.

Så agerar du om du utsätts för hot eller våld

 • Notera tidpunkt och vad som framkommit i hotfulla telefonsamtal
 • Notera omständigheter som kan identifiera personen eller bedöma hotet
 • Spara sms, e-post och webbadresslänkar i digital form
 • Polisanmäl och uppge om det har koppling till ditt arbete
 • Polisen kan åtkomstskydda en anmälan
 • Polisen kan redovisa lite information i anmälan och mer i en bilaga
 • Kontakta polisen om du är i behov av skydd
 • Du kan ansöka om kontaktförbud hos polisen
 • Du kan i vissa fall få skyddade personuppgifter
 • Meddela åklagare eller polis om du vill ha ett målsägandebiträde
 • Alla ledamöter som utsätts för hot eller våld uppmanas att kontakta Advokatsamfundet
 • Advokatsamfundets ledamöter har tillgång till kostnadsfria stödsamtal

Källa: Advokatsamfundets stöddokument – utsatt för hot eller våld

Råd och tips

Bengt Sundin råder den som känner sig hotad att informera familjen och arbetskamraterna om vad som händer.

– Jobbar man till exempel på ett kontor med flera anställda kan de hjälpa dig att notera om något verkar konstigt när de går ut på lunch eller när de kommer till jobbet. Det kan till exempel stå en bil utanför på tomgång, eller det kan vara någon som står utanför och hänger.

Ett annat råd är att ändra sina rutiner.

– Är det så att man varje morgon lämnar sin bostad klockan halv nio är det bra att ändra lite på sina rutiner. Man kanske tar en annan väg till jobbet, så att man inte gör som man alltid har gjort. Då blir det svårare för motståndaren att kartlägga dig. Men man ska leva och arbeta som vanligt även om man ser över sina rutiner.

Bengt Sundin rekommenderar också att skaffa bra lås och larm på bostaden samt att läsa samfundets stöddokument som ger råd hur man ska agera om man blir utsatt för brott.

Dyster prognos

Även om den som utsätts för hot upplever det som väldigt obehagligt är det 
enligt Bengt Sundin sällan som hot verkställs.

– Det vanligaste är att hot inte leder till någonting, utan det är bara ett sätt att skrämmas. Men man kan aldrig utesluta att det kommer att hända något, utan det måste man analysera och ta reda på vad som har hänt.

Bengt Sundin tror att hotbilden kommer att fortsätta att öka mot advokater och andra som jobbar med människor som mår dåligt.

– Jag har varit med så pass länge och märkt hur samhället förändrats från när jag började som polis. Det har blivit hårdare och råare och man tar ingen hänsyn längre. Man ger sig även på familjemedlemmar och släktingar för att komma åt någon. Därför står jag för min uppfattning att botten inte är nådd.

Hör av dig!

Mia Edwall Insulander ser också en stor potential att förbättra säkerheten för advokater i deras arbetsmiljö på anstalter, häkten och i domstolar.

– Från vårt håll är det framför allt viktigt att andra aktörer inom rättsväsendet är medvetna om att även advokater utsätts för hot, hat och våld. Historiskt sett tycker jag att man har haft lite bristande förståelse för advokaternas arbetsmiljö när de befinner sig i domstolar, häkten eller kriminalvården. Man måste tänka på att även advokater behöver känna sig trygga där, säger hon och tillägger:

– Vi brukar påminna advokaterna om att de ska höra av sig till oss när de uppmärksammar brister i säkerheten. Då kan vi samla den informationen och använda oss av den när vi har kontakter med Domstolsverket och Kriminalvården. 

Kontakt

Kontakt med säkerhetskonsulten via Advokatsamfundet
Telefon 08-459 03 00
Mejl incident@advokatsamfundet.se.