Annonser

Attentat mot advokat utreddes inte

Advokat Nils Åberg utsattes för ett brand- och senare ett sprängattentat när han företrädde ena parten i en infekterad fastighetstvist. Men polisens utredning blev liggande så länge att ärendet inte gick att leda vidare.

I februari 2020 krossade någon en ruta, hällde brännbar vätska på en barnstol och tände eld på Nils Åbergs bil när den stod parkerad på uppfarten utanför familjens bostad.

– Vi var hemma när det hände och bilen blev helt utbränd. Det var ren slump att vi upptäckte det i tid. En granne kom förbi och varnade oss vilket innebar att brandkåren kunde komma snabbt och släcka. Annars hade bilen kunnat explodera, säger Nils Åberg, advokat och delägare på affärsjuridiska advokatbyrån Carler i Stockholm.

Ett drygt år senare, påskhelgen 2021, detonerade en kraftig sprängladdning som var fäst på fasaden vid entrén till familjens hus. Explosionen totalförstörde fasaden kring entrén, och en stor del av husets övriga fasader fick också skador.

– Vi var lyckligtvis inte hemma, utan var på en resa. Glassplitter hade flugit in i barnens sovrum, så om de hade varit hemma hade de kunnat skadas. Även grannhusens fasader skadades av projektiler. Grannarna var hemma, så det hade kunnat sluta med personskador. Men som tur var blev det inte så.

Hotbilden förvärrades

Både bilbranden och sprängningen inträffade under tiden som Nils Åberg var ombud för ena parten i en infekterad fastighetstvist.

– Tvisten rörde sig om ganska mycket pengar, och det har visat sig i efterhand att på motpartssidan verkar det på ett eller annat sätt vara organiserad brottslighet involverad. Budskapet var förmodligen att jag skulle sluta vara ombud i den här tvisten. Jag kan inte tänka att det kan vara på något annat sätt.

Båda brotten polisanmäldes, och polisen var på plats för att göra tekniska utredningar. Efter bilbranden bedömde polisen att hotbilden inte var sådan att det krävdes skyddsåtgärder. 

– Vi pratade med polisen och hade samsyn i den frågan eftersom vi trodde att det var en engångshändelse, någon form av markering. Men det var betydligt värre efter sprängningen. Då fanns ett verkligt skyddsbehov, och där tycker jag att polisen agerade väldigt bra. Familjen fick stort stöd och hjälp med annat boende av polisens personskyddsgrupp.

Kritik mot utredningen

Däremot är Nils Åberg inte alls nöjd med polisutredningen. Polisen meddelade i januari i år att den tänker lägga ner utredningen eftersom det gått för lång tid från brottstillfället.

– Jag tror inte att det har hänt något på flera år. Det fanns en misstanke om vem som beställde det här, men jag har inte hört talas om att polisen har utrett det alls. De har bara gjort en teknisk utredning och tittat på några videoinspelningar från säkerhetskameror och det gav nästan ingenting. Jag kan bara konstatera att det här har inte skötts ordentligt.

Branden och sprängningen har i hög grad påverkat livet för Nils Åberg och hans familj. Till att börja med var familjen tvungna att flytta runt och bo i personskyddsgruppens olika boenden.

Sen fick de skaffa ett nytt permanent boende och för att inte röja var familjen bor fick de skyddade folkbokföringsuppgifter. Skyddet innebär en rad praktiska problem i vardagen, till exempel att det blir svårare att ingå avtal, handla på nätet eller ha kontakt med barnens skolor via skolplattformar.

Svåraste beslutet

Det som varit svårast rent psykiskt för Nils Åberg var att välja om han skulle fortsätta uppdraget som ombud i tvisten eller hoppa av och prioritera familjens välmående.

– För egen del är jag inte rädd, men det här innebar ett stort dilemma för mig när jag tänkte på familjen. Rent advokatetiskt anser jag att man ska stå upp för sin klient även när det blir svåra förhållanden. Men jag har givetvis också tänkt på min familj och hur de känner. I varje fall har jag fortsatt och framgångsrikt slutfört uppdraget, och det har inte varit några fler incidenter.

Nils Åberg har också blivit försiktigare när han är ute på stan eller ska åka någonstans. Däremot har han inte påverkats så mycket när det gäller arbetet.

– Jag har haft gott stöd från mina kollegor på byrån i det här känsliga ärendet. De har varit insatta i problematiken och vi har varit överens om hur vi ska hantera det.

I samråd med polisens personskyddsgrupp bestämdes att sätta ytterligare en eller två kollegor som ombud i tvisten. Det gjordes för att visa att ärendet inte var beroende enbart av Nils Åberg, utan av en hel byrå. Budskapet var att det inte hjälper att hota en person.

Viktigt med stöd

Ett annat problem är att den som utsätts för sprängningar ofta misstänks för att själv ha någon slags koppling till organiserad brottslighet.

– Så var givetvis inte fallet, utan det här var ju enbart kopplat till att jag hade ett uppdrag som jag utförde. Därför gick jag ut öppet på Linkedin och berättade vad som hade hänt för att undvika ogrundade spekulationer. Då fick jag väldigt mycket stöd från kollegor, och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hörde också av sig och diskuterade det här med mig, vilket jag uppskattar.

Nils Åberg tycker det är bra att samfundet ökar stödet till utsatta advokater. Han påpekar att han inte fick så bra stöd när han ringde till samfundet efter bilbranden 2020.

– Det hanterades på rutin av handläggare som inte var vana att prata om sådana här frågor.  Att man nu har möjlighet att prata med någon senior person som har särskild förståelse för det här med att vara utsatt är en stor förbättring jämfört med tidigare.

Råd till kollegor

När det gäller hotbilden mot advokater är Nils Åberg inte så optimistisk. 

– Jag tror att hot och liknande kommer att öka. Men korruptionsförsök kommer att öka ännu mer eftersom de är enklare genomföra. Så advokater, byråer och samfundet måste vara förberedda för att hantera det.

Nils Åberg arbetar mycket med obeståndsärenden och möter i dessa ibland personer som inte mår så bra.

– Jag har utsatts för hot och trakasserier tidigare, dock inte så allvarliga att jag har polisanmält dem. Men det är klart att i dag är jag mer benägen att anmäla.

Hans råd till advokater som hotas är att först prata med kollegorna på byrån eller i ens nätverk om man jobbar ensam. Andra råd är att dokumentera alla hot och att arbeta tillsammans med andra advokater i riskfyllda mål. 

– Hotar någon dig via telefon, så är min uppfattning att man ska markera kraftigt att man inte accepterar att bli hotad och sen lägga på. Detsamma om du träffar någon som hotar dig, markera och gå därifrån.

Nils Åbergs råd till advokater som hotas

  • Prata igenom situationen med dina kollegor eller ditt nätverk.
  • Jobba tillsammans flera advokater i riskfyllda mål.
  • Dokumentera allt om du blir hotad.
  • Markera att du inte accepterar hot, och lägg på om du blir hotad via telefon.