Annonser

Till eftertankens och långsamhetens lov

Tack till alla er läsare som återkommit på det ena eller andra sättet med synpunkter på Advokatens nya form!

Det är alltid roligt och uppmuntrande att ta del av era tankar och synpunkter. Och att få läsa disciplinnämndens ordförandes Börje Samuelssons rader fick undertecknad att bli närmast generad. Och samtidigt glad in i hjärteroten! Läs mer i Börje Samuelssons krönika. Börje Samuelsson kommer liksom flera andra företrädare för samfundet att regelbundet medverka i Advokaten.

Lika viktigt som lovord och prisningar är konstruktiv kritik, och det har vi också fått från enstaka läsare. Tack till er också! Vi arbetar vidare med detaljerna i den nya Advokaten.

Några som är väl införstådda med vad konstruktiv kritik innebär är ledamöterna i Lagrådet. Ofta heter det när vi redaktörer återger vad Lagrådet har tyckt att ”Lagrådet sågar ännu ett lagförslag”. Det är en beskrivning som de intervjuade i Lagrådet värjer sig mot, läs mer i Fokus. Snarare anser de intervjuade att det handlar om departementstjänstemän och höga jurister som samarbetar för att på bästa och tydligast möjliga sätt skapa lagar som stämmer överens med folkviljan, utan att tumma på rättsstatens krav.

I det konstruktiva arbetet som utförs av Lagrådet lyfter professor Anna Jonsson Cornell fram en viktig aspekt i lagstiftningsarbetet, som egentligen gäller för alla verksamheter. Långsamhetens och eftertankens lov. Och det är något som många inom vitt skilda samhällssektorer borde låta sig inspireras av. Att inte nyckfullt, utan eftertanke, med floskelartade budskap, ge sig i kast med än det ena, än det andra kortlivade projektet, där det egentliga målet är att man vill positionera sig eller framstå som god.

Och just långsamhetens lov innebär ju en fördjupad möjlighet till att njuta av stunden, som att ta in att dagarna ljusnar lite mer för var dag denna årstid. Eller varför inte lyssna till Georg Friedrich Händels aria ”Lascia ch’io pianga”, från Rinaldo (HWV 7). Det är inte något som låter sig göras snabbt och ytligt.

Tom Knutson
Chefredaktör